Solar Plexus Chakra คืออะไร? มนต์ การทำสมาธิ และผลข้างเคียง (2024)

คุณรู้หรือไม่ว่า Solar Plexus Chakra สามารถเพิ่มความมั่นใจในตนเองและกำลังใจของคุณได้? Solar Plexus Chakra หรือที่รู้จักกันในชื่อ Manipura ในภาษาสันสกฤต เป็นหนึ่งในเจ็ดศูนย์พลังงานหรือจักระในร่างกาย จักระนี้อยู่ในช่องท้องส่วนบน เหนือสะดือและใต้ชายโครง เกี่ยวข้องกับกำลังใจ ความนับถือตนเอง และความมั่นใจในตนเอง

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้รายละเอียดของความหมายของจักระช่องท้อง สถานที่ สัญลักษณ์ มนต์ สี คริสตัล ท่าโยคะ ผลข้างเคียง ชื่อกลีบดอกไม้ อาหาร และวิธีการปรับสมดุลและปลดบล็อก นอกจากนี้คุณยังจะรู้ว่าอะไรบล็อกจักระช่องท้อง อาการของจักระช่องท้องแสงอาทิตย์ถูกบล็อก วิธีปลดบล็อกและปรับสมดุลจักระสีเหลืองนี้ และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อจักระมณีปุระนี้ทำงาน

Solar Plexus Chakra คืออะไร? มนต์ การทำสมาธิ และผลข้างเคียง (1)

Solar Plexus Chakra คืออะไร?

Solar Plexus Chakra หรือ Manipura Chakra คืออะไร?

จักระมณีปุระหรือที่เรียกว่าจักระแสงอาทิตย์ เป็นศูนย์กลางพลังงานแห่งที่สามที่อาจพบได้ในร่างกายมนุษย์ ถือว่าเป็นหนึ่งในจักระที่ทรงพลังที่สุดของเจ็ดจักระจักระช่องท้องแสงอาทิตย์ตั้งอยู่ในกระดูกสันหลัง เหนือสะดือประมาณสองนิ้ว ความเข้มแข็งทางจิตใจและความมั่นใจในตนเองของคุณแสดงออกผ่านจักระนี้

จักระมณีปุระมีความเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์หลายอย่าง รวมถึงธาตุไฟ สีเหลือง และดอกบัวสิบกลีบ องค์ประกอบของไฟแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงและการทำให้บริสุทธิ์ ในขณะที่สีเหลืองแสดงถึงการมองโลกในแง่ดีและความมั่นใจ ดอกบัวสิบกลีบเป็นสัญลักษณ์ของพลังปราณทั้งสิบหรือพลังแห่งชีวิตที่ไหลผ่านร่างกาย

ในร่างกายมนุษย์มีจักระ 114 จักระเพื่อเปิดใช้งานจักระช่องท้องอย่างสนุกสนาน คุณจะต้องเปิดใช้งานจักระขนาดเล็กอื่นๆ ชุดหนึ่ง จักระมนิปุระที่เปิดใช้งานบางส่วนหรือจักระช่องท้องที่เปิดใช้งานไม่ดีเป็นอันตรายและอาจสร้างความไม่สมดุลมากมาย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว คุณจะต้องเปิดใช้งานและปรับสมดุลจักระขนาดเล็กอื่นๆ

การบำบัดและการปรับสมดุลจักระ 114 จักระ

หน้าที่ของ Solar Plexus Chakra

จักระช่องท้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความรู้สึกถึงตัวตนและอัตตาของเรา มันควบคุมจิตตานุภาพ แรงจูงใจ และความสามารถในการตัดสินใจของเรา ทำให้เป็นศูนย์กลางของพลังส่วนบุคคลของเรา มีความเกี่ยวข้องกับธาตุไฟซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลง

เมื่อจักระช่องท้องเปิดและสมดุล เราจะรู้สึกมั่นใจ มีแรงบันดาลใจ และเพิ่มพลัง เรามีจุดมุ่งหมายและทิศทางในชีวิตที่ชัดเจน และรู้สึกควบคุมชะตากรรมของเรา เราสามารถตัดสินใจได้อย่างง่ายดายและชัดเจน ในทางกลับกัน หากจักระช่องท้องถูกปิดกั้น เราอาจประสบกับการขาดความมั่นใจในตนเอง ความนับถือตนเองต่ำ และขาดแรงจูงใจ เราอาจต่อสู้กับความไม่แน่ใจและรู้สึกไม่มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ของเรา

สัญลักษณ์ของ Solar Plexus Chakra

ในภาษาสันสกฤต คำว่า “มณีปุระ” แปลว่า “เมืองแห่งอัญมณี” ชื่อนี้ได้มาจากคำสองคำคือ “มณี” แปลว่าอัญมณี และ “ปุระ” แปลว่าเมืองหรือสถานที่ แนวคิดของ “เมืองแห่งอัญมณี” บ่งบอกว่าภายใน Solar Plexus Chakra มีขุมทรัพย์คุณสมบัติเชิงบวกที่รอการค้นพบและใช้ประโยชน์

จักระช่องท้องแสดงด้วยสีเหลือง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพลังงาน การมองโลกในแง่ดี และความคิดเชิงบวก สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับจักระช่องท้องคือดอกบัวสิบกลีบ กลีบดอกไม้แต่ละกลีบแสดงถึงคุณสมบัติที่แตกต่างกันที่เกี่ยวข้องกับจักระนี้ เช่น กำลังใจ ความมุ่งมั่น และความกล้าหาญ

สัญลักษณ์มณีปุระยังเกี่ยวข้องกับจักระช่องท้องด้วย สัญลักษณ์นี้เป็นรูปสามเหลี่ยมสีเหลือง โดยมีสามเหลี่ยมสีแดงชี้ลงอยู่ข้างใน สามเหลี่ยมชี้ขึ้นแสดงถึงธาตุไฟ ในขณะที่สามเหลี่ยมชี้ลงแสดงถึงธาตุน้ำ เมื่อรวมกันแล้วจะแสดงถึงความสมดุลระหว่างพลังงานอันร้อนแรงของจักระช่องท้องแสงอาทิตย์และพลังงานทางอารมณ์ของจักระศักดิ์สิทธิ์

ความหมายของดอกบัว 10 กลีบของจักระมณีปุระ

กลีบดอกทั้งสิบกลีบของมณีปุระโดยปกติจะแสดงด้วยพยางค์ภาษาสันสกฤตสิบพยางค์ dam, dham, nam, tam, tham, dam, dham, nam, pan และ pham (ḍaṁ, ḍhaṁ, ṇaṁ, tanṁ, thṁ, danṁ, dhṁ, naṁ, paṁ และพัม) กลีบดอกไม้เหล่านี้สอดคล้องกับการออกดอกของคุณสมบัติเชิงบวกในชีวิต

Solar Plexus Chakra คืออะไร? มนต์ การทำสมาธิ และผลข้างเคียง (3)

ฟังก์ชั่น 10 ประการของ Solar Plexus Chakra และกลีบดอก 10 กลีบ

ความหมาย 10 ประการของดอกบัว 10 กลีบของ Solar Plexus Chakra คือ:

 1. พลังจิต: Solar Plexus Chakra มีความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการยืนยันเจตจำนงของคุณและทำให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ กลีบบัว 10 กลีบ เป็นตัวแทนของพลังจิตในด้านต่างๆ
 2. พลังส่วนบุคคล: จักระที่สามนี้ยังเกี่ยวข้องกับพลังส่วนบุคคล ความมั่นใจ และความภาคภูมิใจในตนเองอีกด้วย ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความมีชีวิตชีวาของคุณสมบัติเหล่านี้
 3. การเปลี่ยนแปลง: Solar Plexus Chakra เป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลง ดอกบัวเป็นตัวแทนของศักยภาพในการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ในตัวเราแต่ละคน
 4. การย่อยอาหาร: Solar Plexus Chakra มีความเกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารและการเผาผลาญ ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของกระบวนการย่อยอาหาร ย่อยอาหารให้เป็นพลังงานและสารอาหาร
 5. ความคิดสร้างสรรค์: Solar Plexus Chakra มีความเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออก ดอกบัวเป็นตัวแทนของศักยภาพที่สร้างสรรค์ในตัวเราแต่ละคน
 6. ความสงบภายใน: Solar Plexus Chakra เป็นศูนย์กลางของความสมดุลและความสามัคคี ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของความสงบและความเงียบสงบภายใน
 7. โฟกัส: Solar Plexus Chakra มีความเกี่ยวข้องกับความชัดเจนและการโฟกัสทางจิต ดอกบัวแสดงถึงความสามารถในการมีสมาธิและจดจ่ออยู่กับเป้าหมายของคุณ
 8. ความมีชีวิตชีวา: Solar Plexus Chakra เป็นศูนย์กลางของความมีชีวิตชีวาและพลังงาน ดอกบัวเป็นตัวแทนของพลังชีวิตที่ไหลผ่านตัวเรา
 9. การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์เชิงลบ: จักระ Solar Plexus มีความเกี่ยวข้องกับอารมณ์ เช่น ความโกรธ ความกลัว และความอิจฉา ดอกบัวแสดงถึงศักยภาพในการเปลี่ยนอารมณ์เชิงลบเหล่านี้ให้เป็นคุณสมบัติเชิงบวก เช่น ความเห็นอกเห็นใจ ความกล้าหาญ และสติปัญญา
 10. การเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณ: Solar Plexus Chakra ยังเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณของเรากับจักรวาลอีกด้วย ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของศักยภาพในการเติบโตทางจิตวิญญาณและการตรัสรู้

นาฑีในร่างกาย 72,000 นาฑีเชื่อมต่อกับกลีบ 10 กลีบของจักระที่ 3 นี้ เมื่อคุณเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างช่องพลังงานกับกลีบจักระที่สามนี้ คุณจะสามารถควบคุมอารมณ์ ความสงบภายใน ความเงียบสงบ พลังสร้างสรรค์ และคุณสมบัติความเป็นผู้นำได้ดีขึ้น

72000 หลักสูตรระบบนาดี

มนต์สำหรับจักระมณีปุระ

มนต์เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถใช้เพื่อปรับสมดุลจักระ มนต์สำหรับจักระช่องท้องคือ "RAM" ซึ่งแปลว่า "ฉันเป็น" ในภาษาสันสกฤต มนต์นี้สามารถช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับพลังส่วนบุคคลและเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเองและความมั่นใจ

เมื่อใช้มนต์ “ราม” สำหรับจักระช่องท้อง คุณจะมองเห็นแสงสีเหลืองสดใสที่แผ่ออกมาจากบริเวณนี้ แสงนี้แสดงถึงพลังงานของจักระช่องท้อง และสามารถช่วยให้คุณเชื่อมโยงกับคุณสมบัติของจิตตานุภาพ ความมุ่งมั่น และความกล้าหาญ

พระเจ้าและเทพีแห่ง Solar Plexus Chakra

พยางค์ 'रं' (ราม) ทำหน้าที่เป็นมนต์เมล็ดพันธุ์สำหรับจักระสุริยะ เหนือมนต์นี้มีปิณฑุ ซึ่งเป็นจุดที่แสดงถึงเทพรุทระ Rudra มักมีดวงตาสามดวงและอาจปรากฏเป็นสีแดงหรือสีขาวก็ได้ ด้วยพลังในการให้พรและขจัดความกลัว Rudra จึงมักมีภาพนั่งอยู่บนวัว

Shakti ของ Rudra คือเทพธิดา Lakini ซึ่งมักมีสี่แขนและสามหน้า แต่ละดวงประดับด้วยสามตา เธอทำท่าทางให้พรและขจัดความกลัวด้วย และนั่งบนดอกบัวสีแดงสด

ปรับสมดุลจักระ Solar Plexus

มีเทคนิคหลายอย่างที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับสมดุลจักระช่องท้อง เคล็ดลับในการเริ่มต้นมีดังนี้

 1. ฝึกฝนการยืนยัน: การยืนยันเป็นข้อความเชิงบวกที่สามารถช่วยให้คุณเปลี่ยนกรอบความคิด และเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเองและความมั่นใจได้ ตัวอย่างการยืนยันจักระช่องท้อง ได้แก่ “ฉันมั่นใจ” “ฉันเชื่อใจตัวเอง” และ “ฉันคู่ควรกับความสำเร็จ”
 2. การแสดงภาพ: การแสดงภาพเป็นเทคนิคอันทรงพลังที่สามารถช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับพลังงานของจักระที่สาม คุณสามารถเห็นภาพแสงสีเหลืองสดใสที่แผ่ออกมาจากบริเวณนี้และเติมพลังงานให้กับร่างกายของคุณ
 3. ฝึกโยคะ: ท่าโยคะที่สามารถช่วยปรับจักระมณีปุระให้สมดุล ได้แก่ ท่าเรือ ท่า Warrior III และท่างูเห่า ท่าทางเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณพัฒนาจิตสำนึกและความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งได้
 4. การออกกำลังกายการหายใจ: การออกกำลังกายการหายใจเช่นกปาลาภาติและภัสทริกาสามารถช่วยกระตุ้นจักระสีเหลืองนี้และเพิ่มพลังงานได้
 5. การบำบัดด้วยสี: การบำบัดด้วยสีเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่สามารถใช้เพื่อปรับสมดุลจักระช่องท้อง คุณสามารถล้อมรอบตัวเองด้วยสีเหลืองได้โดยการสวมเสื้อผ้าสีเหลือง ใช้อัญมณีหรือคริสตัลสีเหลือง หรือตกแต่งพื้นที่ของคุณด้วยวัตถุสีเหลือง

อะไรทำให้ Solar Plexus Chakra อ่อนแอลง?

ปัจจัยหลายประการอาจทำให้จักระช่องท้องอ่อนลง ได้แก่:

 1. การพูดคุยกับตนเองในเชิงลบ: เมื่อเราพูดคุยกับตนเองในเชิงลบ เราจะเสริมสร้างความเชื่อที่จำกัด และอาจบ่อนทำลายความมั่นใจในตนเองและความนับถือตนเองของเรา
 2. การวิจารณ์: การได้รับการวิจารณ์จากผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันรุนแรงหรือสม่ำเสมอ สามารถกัดกร่อนความมั่นใจในตนเองของเรา และทำให้ความรู้สึกในอำนาจส่วนบุคคลของเราอ่อนแอลง
 3. ขาดการออกกำลังกาย: การออกกำลังกายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง วิถีชีวิตแบบอยู่ประจำที่สามารถนำไปสู่ความเมื่อยล้าในจักระมณีปุระ
 4. อาหารที่ไม่ดี: การรับประทานอาหารที่มีอาหารแปรรูป น้ำตาล และไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพในปริมาณสูงสามารถทำลายสมดุลของจักระช่องท้องได้
 5. ความเครียด: ความเครียดเรื้อรังอาจส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ นำไปสู่ความไม่สมดุลในจักระ

อาหารที่ปลดบล็อคจักระมณีปุระ

จักระมณีปุระมีความเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร ดังนั้นการรับประทานอาหารที่ช่วยย่อยอาหารสามารถช่วยปรับจักระนี้ให้สมดุลได้ อาหารบางชนิดที่สามารถปลดบล็อกจักระช่องท้อง ได้แก่:

 1. ผักและผลไม้สีเหลือง เช่น มะนาว กล้วย และพริกเหลือง
 2. ธัญพืชไม่ขัดสี เช่น ข้าวกล้องและควินัว
 3. เครื่องเทศ เช่น ขิง และขมิ้น
 4. ไขมันที่ดีต่อสุขภาพ เช่น อะโวคาโดและถั่ว

คริสตัลสำหรับจักระที่สาม

คริสตัลและอัญมณีมักใช้เพื่อปรับสมดุลและกระตุ้นจักระ นี่คือคริสตัลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับจักระช่องท้องแสงอาทิตย์:

 1. ซิทริน: คริสตัลสีเหลืองนี้มักถูกเรียกว่า “หินแห่งความสำเร็จ” และว่ากันว่าส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ ความมั่นใจ และความคิดสร้างสรรค์
 2. แจสเปอร์สีเหลือง: หินนี้มีความเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ และว่ากันว่าส่งเสริมความสุข ความสุข และความคิดเชิงบวก
 3. บุษราคัมทองคำ: คริสตัลนี้ว่ากันว่าส่งเสริมความมั่นใจในตนเอง พลังส่วนบุคคล และความสำเร็จ
 4. หนาแน่น: หรือที่รู้จักกันในชื่อ "ทองคำของคนโง่" ว่ากันว่าคริสตัลนี้ส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ ความมั่นใจ และการสำแดงออกมา

ผลข้างเคียงของการเปิดใช้งานจักระช่องท้องแสงอาทิตย์ที่ไม่ดี

จักระช่องท้องแสงอาทิตย์ที่เปิดใช้งานไม่ดีเป็นอันตราย นี่คือผลข้างเคียงบางส่วนของจักระช่องท้องแสงอาทิตย์ที่ไม่สมดุล:

 1. อาการทางกายภาพ: เมื่อจักระช่องท้องทำงานไม่ดี อาจนำไปสู่อาการทางกายภาพ เช่น ปัญหาทางเดินอาหาร แผลในกระเพาะอาหาร และโรคเบาหวาน คุณอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับตับหรือตับอ่อน ความเหนื่อยล้าเรื้อรัง และปัญหาเกี่ยวกับต่อมหมวกไต
 2. อาการทางอารมณ์: จักระช่องท้องที่เปิดใช้งานไม่ดีอาจทำให้เกิดอาการทางอารมณ์ เช่น ความนับถือตนเองต่ำ ขาดความมั่นใจ และความรู้สึกไร้พลัง คุณยังอาจพบกับความโกรธ ความหงุดหงิด และวิตกกังวลอีกด้วย
 3. อาการทางจิต: จักระช่องท้องไม่สมดุลอาจทำให้เกิดอาการทางจิต เช่น ขาดแรงจูงใจ ตัดสินใจลำบาก และรู้สึกติดขัด คุณอาจรู้สึกขาดทิศทางและเป้าหมายในชีวิต
 4. ปัญหาความสัมพันธ์: จักระที่สามเกี่ยวข้องกับพลังส่วนบุคคลและความนับถือตนเอง ดังนั้นเมื่อจักระติดขัดหรือใช้งานมากเกินไป อาจทำให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ได้ คุณอาจประสบปัญหาในการกำหนดขอบเขต แสดงออก และยืนหยัดเพื่อตัวเอง

สัญญาณจักรราศีและจักระ Solar Plexus

จักระช่องท้องมีความเกี่ยวข้องกับราศีของชาวราศีเมษ ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความกล้าแสดงออก ความมั่นใจ และความมุ่งมั่น ผู้ที่เกิดภายใต้สัญลักษณ์นี้มักจะมีจักระที่สามที่แข็งแกร่งและมักเป็นผู้นำโดยธรรมชาติ

ของขวัญจาก Solar Plexus Chakra

ของขวัญจากจักระช่องท้องคือพลังส่วนบุคคล เมื่อจักระนี้เปิดกว้างและสมดุล เราจะรู้สึกมั่นใจและมีพลังในการบรรลุเป้าหมายและความฝันของเรา เรามีความรู้สึกถึงตัวตนที่ชัดเจน และไม่กลัวที่จะยืนหยัดเพื่อตนเองและความเชื่อของเรา

อารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับจักระ Solar Plexus

จักระช่องท้องแสงอาทิตย์มีความเกี่ยวข้องกับอารมณ์หลายประการ ได้แก่:

 1. ความมั่นใจ: เมื่อจักระนี้เปิดกว้างและสมดุล คุณจะรู้สึกมั่นใจในความสามารถของเราและรู้สึกมีคุณค่าในตนเองอย่างมาก
 2. การเห็นคุณค่าในตนเอง: จักระช่องท้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเห็นคุณค่าในตนเองและวิธีที่คุณมองตนเอง
 3. พลังจิต: จักระช่องท้องควบคุมพลังจิตและความมุ่งมั่นของคุณ ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายและความฝันด้วยความเชื่อมั่น
 4. ความโกรธ: เมื่อจักระช่องท้องไม่สมดุล คุณอาจพบกับความโกรธและความหงุดหงิด เนื่องจากคุณรู้สึกไม่มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของเรา

การยืนยันสำหรับ Solar Plexus Chakra

คำยืนยันบางประการที่สามารถช่วยคุณเปิดใช้งานและปรับสมดุลจักระ Solar Plexus:

 1. ฉันมั่นใจและมีพลัง
 2. ฉันเชื่อใจตัวเองและความสามารถของฉัน
 3. ฉันคู่ควรกับความรัก ความเคารพ และความสำเร็จ
 4. ฉันมีแรงจูงใจที่จะบรรลุเป้าหมาย
 5. ฉันเป็นผู้ควบคุมชีวิตและการตัดสินใจของฉัน
 6. ฉันให้เกียรติและเคารพตัวเอง
 7. ฉันเป็นอิสระจากความสงสัยในตนเองและความกลัว
 8. ฉันมั่นใจในความสามารถของตัวเองในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิต
 9. ฉันคู่ควรกับความสุขและความสำเร็จ
 10. ฉันไว้วางใจให้จักรวาลนำทางฉันไปตามเส้นทางของฉัน

กล่าวคำยืนยันเหล่านี้กับตัวเองเป็นประจำ ไม่ว่าจะเงียบๆ หรือออกเสียงด้วยความมั่นใจและความเชื่อ เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณใหม่ และทำให้เกิดความรู้สึกมั่นใจ คุณค่าในตนเอง และพลังส่วนบุคคลมากขึ้น

บทสรุป

จักระช่องท้องเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบพลังของคุณ ซึ่งรับผิดชอบต่อพลังส่วนบุคคล ความนับถือตนเอง และความมั่นใจของคุณ เมื่อจักระนี้เปิดกว้างและสมดุล คุณจะรู้สึกมั่นใจและมีพลังในการบรรลุเป้าหมายและความฝันของคุณ ด้วยการใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การยืนยัน การสร้างภาพ และโยคะ คุณสามารถปรับสมดุลจักระช่องท้องและเพิ่มพลังงานได้ ด้วยจักระช่องท้องที่สมดุล คุณสามารถใช้ประโยชน์จากพลังส่วนบุคคลของคุณและใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและความเชื่อมั่น

Solar Plexus Chakra คืออะไร? มนต์ การทำสมาธิ และผลข้างเคียง (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated:

Views: 6315

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.