รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (2024)

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (1)

คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับ Solar Plexus Chakra

จักระช่องท้องแสงอาทิตย์คือศูนย์กระจายพลังงานของคุณ เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นจักระแรกของความสัมพันธ์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์จักระนี้โดยอ่านด้านล่าง

ความหมายของจักระ Solar Plexus

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (3)

จักระช่องท้องแสงอาทิตย์คือ 3 ของคุณจักระและเป็นศูนย์กลางของกำลังใจ ความนับถือตนเอง ความมั่นใจ และการเปลี่ยนแปลงพลังงานของคุณ ในภาษาสันสกฤต จักระช่องท้องเรียกว่ามณีปุระ “มณี” แปลว่าอัญมณี ส่วน “ปุร” แปลว่าเมือง มณีปุระจึงแปลว่าเมืองแห่งอัญมณีอันแวววาว

นอกจากนั้น จักระช่องท้องยังเป็นที่รู้จักกันในนาม ดอกบัวสะดือ หรือ ดอกบัวอัญมณี คุณสามารถนึกถึงจักระนี้ว่าเป็นดวงอาทิตย์สีเหลืองที่เปล่งประกาย แผ่กระจายไปทั่วร่างกายตรงกลางของคุณและยังควบคุมพลังส่วนบุคคลของคุณทุกด้าน

ด้วยความช่วยเหลือของจักระนี้ความฝันที่สร้างสรรค์และสร้างสรรค์ทั้งหมดจากจักระศักดิ์สิทธิ์สามารถแสดงออกมาภายนอกได้ หน้าที่หลักของจักระนี้คือการให้แรงผลักดันแก่คุณในการก้าวไปข้างหน้าและตระหนักถึงความตั้งใจและความปรารถนาส่วนตัวของคุณ นอกจากนี้ยังมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาความมั่นใจและพลังส่วนบุคคลของคุณ

จักระจะป้อนทิศทางในชีวิตและแนะนำให้คุณปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ จักระช่องท้องยังมีอิทธิพลอย่างมากต่ออาชีพเดิมของคุณเกี่ยวกับสถานะทางสังคมและภาพลักษณ์ของตัวเอง นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการแสดงออกถึงเจตจำนงและความสามารถทางสติปัญญาของคุณด้วย ไม่เพียงเท่านั้น จักระนี้ช่วยให้คุณควบคุมพลังส่วนบุคคลของคุณและแสดงแผนและความคิดของคุณให้เป็นจริง

ในระดับที่สูงขึ้น มณีปุระจะสื่อถึงภูมิปัญญา ส่วนใหญ่จะรับผิดชอบต่อความแข็งแกร่งของพลังและความตั้งใจส่วนบุคคลของคุณ ช่วยส่งเสริมให้คุณมีความรับผิดชอบและควบคุมชีวิตของคุณเอง เมื่อสมดุลจะช่วยเพิ่มและปรับปรุงความสามารถทางจิตและสติปัญญาของคุณ

ไม่เพียงเท่านั้น จักระช่องท้องยังเป็นที่รู้จักกันว่ามีหน้าที่ในการสร้างความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลที่แข็งแกร่ง มันสามารถนำทางคุณในการกำหนดทิศทางชีวิตของคุณตลอดจนการตัดสินใจที่ถูกต้อง นอกจากนี้ จักระมณีปุระยังช่วยให้คุณมีความมั่นใจ ความมีระเบียบวินัย ความเป็นอิสระ และการตัดสิน

สัญลักษณ์ของ Solar Plexus Chakra คืออะไร?

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (5)

จักระหลักทั้ง 7 แต่ละตัวจะมีสัญลักษณ์เป็นภาพพิเศษที่แสดงถึงแก่นแท้ของจักระ และสำหรับจักระจักระสุริยคติ สัญลักษณ์คือดอกบัวสีเหลืองมีกลีบ 10 กลีบ และมีไฟรูปสามเหลี่ยมคว่ำสีแดงอยู่ตรงกลาง

สีเหลืองเด่นของสัญลักษณ์พร้อมไฮไลท์สีแดงแสดงถึงไฟซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับจักระมณีปุระ ในขณะเดียวกัน รูปทรงดอกบัวแสดงถึงความตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ ชีวิต และการเกิดใหม่

กลีบดอกไม้แต่ละกลีบประดับด้วยสัญลักษณ์แทนเสียงที่แตกต่างกัน โดยแต่ละกลีบมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ อย่างไรก็ตาม กลีบดอกบัวแต่ละกลีบนั้นสอดคล้องกับลักษณะด้านเดียวของพระรัดธา รุทระ ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามเทพแห่งจักระช่องท้อง

กลีบดอกทั้ง 10 กลีบแต่ละกลีบตกแต่งด้วยสัญลักษณ์แทนพยางค์ภาษาสันสกฤต ได้แก่ ป ผา ดา ดา นา นา ตา ท่า ทดา และ ทธะ สัญลักษณ์แต่ละอันเหล่านี้จะสอดคล้องกับสิ่งที่ควรเรียกว่าเป็นสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวาง

สัญลักษณ์กลีบดอกไม้เหล่านี้แสดงถึงการทรยศ ความทะเยอทะยาน ความกลัว ความละอาย ความหลง ความรังเกียจ ความโศกเศร้า ความไม่รู้ และความโง่เขลาเมื่อพูดถึงเรื่องทางจิตวิญญาณ

สัญลักษณ์จักระช่องท้องแสดงถึงการตื่นรู้ของคุณสู่ความเป็นอยู่ที่แท้จริง ผสมผสานธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย์เข้ากับการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของคุณ นอกจากนี้ยังตระหนักถึงข้อบกพร่องที่ทุกคนมี แต่ยังแสดงถึงความสามารถของคุณที่จะอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นด้วย ไม่เพียงเท่านั้น สัญลักษณ์ของมันยังแสดงถึงความรู้สึกองค์รวมของตัวเอง ช่วยให้คุณรับรู้อารมณ์และสัญชาตญาณของคุณในขณะที่คุณปรารถนาที่จะได้รับการตรัสรู้

จักระ Solar Plexus มีสีอะไร?

สีของจักระมณีปุระคือสีเหลือง และในกรณีที่คุณไม่รู้ สีเหลืองนั้นเกี่ยวข้องกับสติปัญญา ความมั่นใจ และตรรกะ

นอกจากนี้ เนื่องจากจักระช่องท้องมีความเกี่ยวข้องกับธาตุไฟ บางครั้งจักระนี้จึงมักปรากฏเป็นสีเหลืองแดง

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (6)

เนื่องจากเป็นสีหลัก สีเหลืองจึงประกอบด้วยรังสีแสงเพียงเส้นเดียว มักเกี่ยวข้องกับสีของแสงแดดและสีของแก่นแท้ของสิ่งมีชีวิต สีเหลืองภายในจักระช่องท้องทำให้คุณรู้สึกถึงความแข็งแกร่ง ควบคุมพลังส่วนบุคคล และแสดงเจตจำนงของคุณ

นอกจากนี้พลังงานของสีเหลืองยังมองโลกในแง่ดี มีชีวิตชีวา และมีชีวิตชีวา เป็นสีแห่งการเกิดใหม่และการเริ่มต้นใหม่และความเยาว์วัย ไม่เพียงเท่านั้น สีเหลืองยังเป็นสีที่มีความรู้และฉลาดอีกด้วย ช่วยในการเชื่อมโยงคุณเข้ากับความรู้และสติปัญญา ช่วยให้คุณมีความหลงใหลและมีเหตุผลมากขึ้นในการแสวงหาความรู้ของคุณ

ตอนนี้ เมื่อคุณคลี่กลีบจักระมณีปุระออก คุณจะค้นพบพลังงานสีแดงเพลิงที่เผาไหม้ในตัวคุณในไม่ช้า สิ่งนี้ให้พลังและพลังงานแก่คุณในการยืนหยัดเพื่อตัวคุณเองและต่อสู้เพื่อสิ่งที่คุณคิดว่าถูกต้อง

ในทางร่างกาย สีเหลืองสะท้อนถึงอวัยวะย่อยอาหาร ตับอ่อน กระเพาะอาหาร หลังส่วนกลาง ตับ และกล้ามเนื้อ ผู้ที่มีพลังงานแสงอาทิตย์ในช่องท้องสีเหลืองเข้มจะปล่อยพลังส่วนบุคคลออกมาและยืนแผงลอย ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่มีจักระ Solar plexus ถูกปิดกั้น มักจะมีอาการยุบตัวตรงกลางหรือหลังงอ เนื่องจากกล้ามเนื้อหลังและหน้าท้องอ่อนแอ

ด้วยพลังงานสีเหลือง ยังช่วยให้ระบบย่อยอาหารมีสุขภาพที่ดีรวมถึงนิสัยการกินที่ดีอีกด้วย ร่างกายหลักของคุณจะแข็งแกร่งและคุณจะแสดงความแข็งแกร่งทางร่างกาย นอกจากนี้คุณยังมีสุขภาพที่ดีและมีความกระตือรือร้นและมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ

นอกจากนี้ พลังงานสีเหลืองยังแสดงถึงเจตจำนง ความเป็นอิสระ และคำจำกัดความในตนเองของคุณอีกด้วย มันเป็นรากฐานของการพัฒนาตนเองและพลังของคุณ สีนี้แสดงถึงระยะพัฒนาการเมื่อคุณเรียนรู้การใช้ภาษา นอกจากนี้ยังเป็นสีที่แสดงถึงความกล้าหาญทางจิตใจและสติปัญญาของคุณ มันบ่งบอกถึงความสามารถของคุณในการได้รับความรู้และใช้มันเพื่อประสบความสำเร็จในทุกด้านของคุณความพยายาม.

ไม่เพียงแค่นั้น สีนี้ยังทำให้คุณกระตือรือร้นในชีวิตและกระตุ้นให้คุณรับฟังอีกด้วย เป็นแรงบันดาลใจให้คุณมีความรับผิดชอบและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ สีนี้ยังช่วยให้คุณเอาชนะความท้าทาย ตลอดจนการแข่งขันและความสับสนได้อย่างชัดเจน

ในด้านอารมณ์ สีจักระสีเหลืองสะท้อนถึงความภาคภูมิใจในตนเองและความมั่นใจที่ดี เป็นสีที่กว้างทำให้คุณเปล่งประกายเจิดจ้ากว่าคนอื่นๆ และทำให้พวกเขารู้ว่าคุณแข็งแกร่งและมั่นใจแค่ไหน นอกจากนี้คุณยังจะได้เพลิดเพลินกับบุคลิกที่อบอุ่นและเปล่งประกายด้วยทักษะความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง คุณมีอารมณ์ขันที่ดีและมีแนวโน้มที่จะขี้เล่น สีนี้ยังทำให้คุณมีอัตตาที่ดีต่อสุขภาพและอารมณ์ที่สมดุลและแข็งแกร่ง

ในด้านจิตวิญญาณ สีเหลืองช่วยให้คุณเพลิดเพลินไปกับความรู้โดยสัญชาตญาณ คุณเติบโตในจิตวิญญาณของคุณและอย่าลืมให้เกียรติในสิ่งที่คุณเป็นและไม่เคยหลงทางในตัวเอง นอกจากนี้คุณยังสามารถได้รับพลังส่วนบุคคลและความรู้ในตนเองอย่างลึกซึ้งซึ่งมาจากคุณค่าที่แท้จริง คุณจะได้รับอิสระในการเลือก และรู้สึกขอบคุณมากขึ้น และใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย

นอกจากนี้สีนี้ยังทำให้คุณไม่เกรงกลัวและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นสามารถทำให้คุณเติบโตทางจิตวิญญาณและส่วนตัวได้

Solar Plexus Chakra อยู่ที่ไหน?

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (7)

ในแง่ของตำแหน่งของจักระช่องท้อง ตำแหน่งที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือที่สะดือของคุณ นั่นเป็นสาเหตุที่เรียกว่าจักระกองทัพเรือ อย่างไรก็ตาม เพื่อการวางตำแหน่งจักระช่องท้องที่แม่นยำยิ่งขึ้นนั้นอยู่ที่หน้าท้องของคุณ ตรงระหว่างส่วนล่างของหน้าอกและสะดือ

มันเกาะติดกับระบบย่อยอาหารของคุณอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในบริเวณกระเพาะอาหารและช่องท้องส่วนล่าง ตำแหน่งดังกล่าวช่วยทำหน้าที่หลักในการเปลี่ยนสสารให้เป็นพลังงานและเติมพลังงานให้กับร่างกาย

ลักษณะและลักษณะของจักระ Solar Plexus

มณีปุระเป็นศูนย์กลางพลังงานของคุณและมักจะเชื่อมโยงกับอัตตาของคุณ เป็นบ่อเกิดของคุณค่าในตนเอง พลังส่วนบุคคล ความมั่นใจ และความเชื่อมั่นในตนเอง คุณสามารถใช้จักระนี้ได้เมื่อคุณต้องการรวบรวมความกล้าที่จะทำสิ่งที่คุณกลัวหรือถ้าคุณต้องการพูดเพื่อตัวเอง

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (8)

ด้วยจักระนี้ คุณจะค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณ และปล่อยให้ตัวตนที่แท้จริงของคุณเบ่งบาน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเอาชนะความกลัว ทำให้คุณสามารถตัดสินอย่างชาญฉลาดและควบคุมความคิดของคุณได้

จักระช่องท้องแสงอาทิตย์ยังเป็นแก่นแท้ของตัวตนและบุคลิกภาพของคุณ และเมื่อสมดุล มณีปุระจะช่วยให้ตัวตนที่แท้จริงของคุณเปล่งประกายเจิดจ้า

จักระนี้ยังนำพลังใจของคุณและช่วยให้คุณควบคุมตนเองและความรับผิดชอบมากเกินไป นอกจากนี้ยังนำระเบียบวินัยและรวบรวมศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของคุณเพื่อเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้เป็นการปฏิบัติ

ไม่เพียงเท่านั้น จักระนี้ยังช่วยเพิ่มพลังงานและความมีชีวิตชีวาของคุณอีกด้วย มันช่วยให้คุณทำตามเส้นทางที่คุณเลือกและสร้างชีวิตที่คุณต้องการหรือตัวคุณเอง เมื่ออยู่ในสมดุล จักระนี้จะช่วยให้คุณคว้าโอกาส ช่วยให้คุณสามารถควบคุมและรับผิดชอบต่อชีวิตของคุณได้

อะไรทำให้เกิดจักระ Solar Plexus ที่โอ้อวดและไม่สมดุล?

จักระช่องท้องแสงอาทิตย์ของคุณจะถูกบล็อกหรืออ่อนกำลังลงโดยใช้เวลาไม่นาน และการบล็อกหรือจักระที่โอ้อวดอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงความรู้สึกที่ไม่เห็นค่า การถูกละเลย การตอบรับที่ไม่ดี การขาดความรัก การวิจารณ์ และการปฏิเสธ

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (9)

การยับยั้ง Manipura จะทำให้คุณเข้าสู่ระบบอัตโนมัติซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาทางอารมณ์ที่สำคัญได้ ความสงสัยและความหวาดระแวงอาจสร้างความเสียหายได้มากขึ้นหากยังดำเนินต่อไป ดังนั้นคุณต้องอดทนและรักษามันถ้าคุณต้องการนำสิ่งต่าง ๆ กลับมาเป็นระเบียบ

สาเหตุที่เป็นไปได้ของจักระที่โอ้อวดคือการชมเชยและชื่นชมมากเกินไป คุณกลายเป็นคนเห็นแก่ตัว น่ารำคาญ และหยิ่งในทักษะและความรู้ของคุณ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดลักษณะและอาการเชิงลบหลายประการ

อาการของ Solar Plexus Chakra ที่ถูกบล็อกหรือไม่สมดุล

เมื่อจักระช่องท้องไม่อยู่ในแนวเดียวกัน อาการทางกายภาพที่พบบ่อยที่สุดคือปัญหาทางเดินอาหาร สิ่งนี้อาจแสดงอาการท้องผูก การประมวลผลสารอาหารที่ไม่เหมาะสม หรือแม้แต่ IBS (อาการลำไส้แปรปรวน) นอกจากนี้คุณยังมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวาน แผลในกระเพาะอาหาร การกินผิดปกติ และปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ ตับ และตับอ่อนเนื่องจากความไม่สมดุลในศูนย์พลังงานนี้

จักระช่องท้องแสงอาทิตย์ที่ถูกบล็อกหรือไม่สมดุลอาจทำให้เกิดปัญหาทางอารมณ์ที่รุนแรงได้ เริ่มจากความไม่ไว้วางใจและความสงสัยต่อผู้อื่นในชีวิตของคุณ คุณยังคงกังวลและกังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับคุณ นอกจากนี้ คุณอาจพบกับความมั่นใจและความนับถือตนเองในระดับต่ำ กดดันให้คุณค้นหาและกระหายการอนุมัติและการยืนยันจากผู้อื่น ความไม่สมดุลดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดความผูกพันและความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพกับผู้คนในชีวิตของคุณ

นอกจากนี้ จักระช่องท้องที่ไม่ตรงแนวอาจทำให้คุณแสดงทักษะได้ยาก นอกจากนี้ยังสามารถก่อให้เกิดความต้องการ จิตใจของเหยื่อ และการขาดทิศทาง รวมถึงการดำเนินการเชิงบวกอีกด้วย

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (10)

สำหรับบางคน มณีปุระที่ถูกบล็อกสามารถทำให้พวกเขากลายเป็นคนคลั่งไคล้การควบคุมหรือคนบ้างานที่ไม่เคยหยุดหายใจหรือทำงานช้าลง คุณกลายเป็นคนที่ไม่เคยรับมือกับความรู้สึกที่ไม่เคยวัดผลมาก่อนเลย

ตอนนี้ จักระที่โอ้อวดสามารถแสดงออกว่าเป็นการควบคุมหรืออำนาจเหนือผู้คนหรือสภาพแวดล้อมของคุณมากเกินไป คุณมีความรู้สึกขาดความรับผิดชอบและรู้สึกทำอะไรไม่ถูกอย่างมาก คุณยังหมกมุ่นอยู่กับเรื่องมากขึ้นอีกด้วยรายละเอียดที่เล็กที่สุด. คุณควบคุมและบิดเบือนทำให้คุณใช้อำนาจส่วนตัวในทางที่ผิด

เนื่องจากขาดความทะเยอทะยาน วัตถุประสงค์ หรือทิศทาง คุณจึงสามารถสร้างแนวคิดและแผนงานได้มากมาย แต่ขาดวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแสดงให้เห็นแนวคิดและแผนงานเหล่านั้น ด้วยจักระช่องท้องแสงอาทิตย์ที่โอ้อวด คุณจะกลายเป็นผู้แข่งขันที่ดุร้ายและมีอำนาจเหนือกว่า คุณได้รับพลังงานไฟมากมายและมีขอบเขตที่เข้มงวดมาก

นอกจากนี้คุณยังอดไม่ได้ที่จะแสดงความเหนือกว่าและความยากลำบากในการแสดงความอบอุ่นทางอารมณ์ คุณเสพติดความรู้สึกปลอดภัย นอกจากนี้ มณีปุระที่ไม่ตรงแนวยังสามารถทำให้คุณกลัวความใกล้ชิดได้อีกด้วย คุณจะเหนื่อยล้าและหมดแรง เช่นเดียวกับเหนื่อยและเฉื่อยชา ไม่เพียงเท่านั้น คุณยังโกรธง่าย ก้าวร้าวและรุนแรงได้อีกด้วย

นอกจากนี้ เมื่อจักระนี้ถูกปิดกั้น ชีวิตของคุณจะดูเหมือนเป็นชุดของความคับข้องใจ ความอกหัก และความผิดหวัง คุณเดินก้มหน้าในทางลบ มีความคาดหวังและแรงบันดาลใจต่ำ และรับการปฏิบัติที่ไม่ดี คุณไม่ค่อยมีบทบาทเป็นผู้นำ

คุณรู้สึกอ่อนแอและคิดลบอยู่เสมอ คุณรู้สึกถูกละเลยและหดหู่ได้ง่าย และคุณมีแนวโน้มที่จะตำหนิคนอื่นตามความรู้สึกของคุณ นอกจากนี้คุณอาจรู้สึกเกียจคร้านและเหนื่อยล้ามากเกินไปและมีแนวโน้มที่จะมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี

การขาดความมั่นใจในตนเองและความภาคภูมิใจในตนเองอย่างต่อเนื่องจะบ่อนทำลายความมุ่งมั่นและความมุ่งมั่นของคุณ ขัดขวางไม่ให้คุณบรรลุเป้าหมายและบรรลุความปรารถนา

รายชื่อหินคริสตัลสำหรับ Solar Plexus Chakra

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (11)

จักระมณีปุระหรือจักระสุริยะของคุณเป็นศูนย์กลางในการควบคุมความมั่นใจและพลังส่วนบุคคลของคุณ ศูนย์ดับเพลิงแห่งนี้ช่วยสร้างความกระตือรือร้น แรงผลักดัน และความภาคภูมิใจในตนเองซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายของคุณ จักระช่องท้องแสงอาทิตย์ที่สมดุลและดีต่อสุขภาพสามารถช่วยให้คุณเอาชนะความกลัวในขณะที่ให้ความเชื่อในตนเองและการควบคุมอารมณ์

อย่างไรก็ตาม มณีปุระที่ถูกบล็อกอาจทำให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์ ทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิด เหนื่อย หยิ่ง และไม่เกรงใจ

การบำบัดด้วยคริสตัลเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการปรับสมดุลและเปิดจักระช่องท้องของคุณ นี่คือรายการคริสตัลที่ดีที่สุดที่สะท้อนได้ดีกับจักระช่องท้องของคุณ เพื่อให้คุณสามารถแสดงความฝันและก้าวไปข้างหน้าตามเป้าหมายของคุณ

หนาแน่น

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (12)

แร่ธาตุคริสตัลที่คงตัวและกระตุ้นสำหรับจักระช่องท้องของคุณหนาแน่นได้รับการขนานนามว่าเป็นทองคำของคนโง่ พลังงานอันแข็งแกร่งนั้นมีพลังแห่งความสำเร็จและความอุดมสมบูรณ์ที่แข็งแกร่ง ชื่อของมันมาจากคำภาษากรีก "pyr" ซึ่งหมายถึงไฟ นี่ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับมณีปุระของคุณ

ภายในโครงสร้างลูกบาศก์ คริสตัลไพไรต์มีสนามพลังงานมหัศจรรย์ที่สามารถช่วยป้องกันพลังงานด้านลบได้ มันสามารถหยุดอิทธิพลภายนอกไม่ให้ส่งผลกระทบต่ออารมณ์และอารมณ์ของคุณ ในขณะเดียวกันก็ให้ความกระจ่างเมื่อคุณจัดการกับปัญหาต่างๆ

คริสตัลนี้ยังช่วยเปลี่ยนกรอบความคิดของคุณไปสู่การบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จอีกด้วย นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือคริสตัลไพไรต์มีพลังงานของเพศชายซึ่งช่วยกระตุ้นตรรกะ ความจำ และสติปัญญา ไม่เพียงเท่านั้น แสงสีทองยังสามารถเปล่งประกายความมั่นใจในตนเอง การมองโลกในแง่ดี และทัศนคติเชิงบวกอีกด้วย

ซิทริน

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (13)

คริสตัลซิทรินเป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมในการคืนสมดุลให้กับจักระช่องท้องของคุณ ด้วยรูปลักษณ์ที่สดใสซึ่งสะท้อนกับพลังงานสีเหลืองของ Manipura ของคุณซิทรินสโตนเป็นพันธมิตรที่ดีเยี่ยมในการทำความสะอาดศูนย์กระจายพลังงานของคุณ

ทัศนคติที่มุ่งมั่นและมีแรงบันดาลใจเป็นสิ่งสำคัญในการดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการในชีวิต ด้วยการปรับสมดุลมณีปุระของคุณ คริสตัลซิทรินสามารถช่วยให้คุณมีความเชื่อมั่นในตนเองที่คุณต้องการเพื่อที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายของคุณต่อไป ไม่เพียงแค่นั้น แต่ยังแผ่พลังงานเชิงบวกซึ่งจำเป็นต่อการดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จอีกด้วย

นอกจากนี้ หินซิทรินยังช่วยกระตุ้นให้คุณหลีกเลี่ยงการเป็นที่พอใจของผู้อื่นอีกด้วย มันสอนให้คุณซื่อสัตย์กับตัวเองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาความมั่นใจในตนเองและความนับถือตนเอง

ตาเสือ

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (14)

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องเชื่ออย่างแท้จริงว่าคุณสามารถทำเช่นนั้นได้ และหินตาเสือสามารถช่วยคุณได้ที่นี่ หินคริสตัลที่สวยงามนี้มีความสามารถในการช่วยรักษามณีปุระของคุณโดยปลดปล่อยความกลัวและเพิ่มความกล้าหาญของคุณ

ที่จริงแล้ว มันเป็นหนึ่งในอัญมณีที่ดีที่สุดที่คุณสามารถมีได้เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตนเอง สิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับดวงตาเสือก็คือมันควบคุมทั้งพลังงานของดวงอาทิตย์และโลก การผสมผสานอันทรงพลังดังกล่าวช่วยให้คุณดำเนินการได้ในขณะเดียวกันก็ไว้วางใจสัญชาตญาณและการตัดสินของคุณ

นอกจากนี้ คริสตัลตาเสือยังช่วยปรับสมดุลร่างกายทางอารมณ์และพลังงานหยินหยางอีกด้วย ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณต่อสู้กับพลังงานต่ำหรืออารมณ์แปรปรวน จงรู้ว่าตาเสือสามารถช่วยคุณได้

เพชรสีเหลือง

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (15)

เพชรสีเหลืองหรือที่รู้จักในชื่อ Canary Diamond อาจเป็นหนึ่งในเพชรสีรูปแบบหนึ่งที่เป็นที่ต้องการและแพร่หลายที่สุด สีที่สนุกสนานและยกระดับของมันสามารถทำให้เกิดความสุข ความร่าเริง และความรับผิดชอบ

ด้วยพลังงานสีเหลือง คริสตัลนี้สะท้อนอย่างแรงกับจักระช่องท้องของคุณ มีคุณสมบัติและความหมายที่ทำให้คุณรู้สึกสดใสขึ้น สามารถช่วยเสริมสร้างการกระทำและการตัดสินของคุณได้ ไม่เพียงเท่านั้น หินก้อนนี้ยังว่ากันว่าช่วยกระตุ้นให้คุณกล้าเสี่ยงหรือลองอะไรใหม่ๆ อีกด้วย

เพชรสีเหลืองยังใช้เพื่อแสดงถึงความสำเร็จอีกด้วย พลังงานที่สร้างสรรค์และทรงพลังของมันจะช่วยเพิ่มสติปัญญาและสติปัญญาของคุณ อีกทั้งยังทำให้คุณเปล่งประกายเพื่อให้คุณได้รับการยอมรับถึงพรสวรรค์และทักษะของคุณ

นอกจากนี้ เพชรสีเหลืองยังว่ากันว่าช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่คุณชอบและเพลิดเพลินได้ หินนี้สามารถทำให้คุณซื่อสัตย์และกระตุ้นให้คุณใช้ชีวิตอย่างเต็มไปด้วยความสุขโดยการค้นหาสิ่งที่คุณรักและชอบทำจริงๆ ว่ากันว่าช่วยนำโชคมาสู่ธุรกิจหรืองานของคุณ ในขณะเดียวกันก็ให้พลังงานที่จำเป็นมากในชีวิตประจำวันของคุณ

เพอริดอท

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (16)

เพอริดอตเป็นน้ำยาทำความสะอาดที่ผ่อนคลายและเติมพลังให้กับจักระช่องท้องของคุณ ไม่เพียงเท่านั้น แต่สีเขียวอ่อนที่สดใสยังช่วยจัด Manipura ของคุณให้สอดคล้องกับตัวคุณอีกด้วยจักระหัวใจนำมาซึ่งการให้อภัยและการเยียวยาอันมากมาย

การบูรณาการดังกล่าวสามารถช่วยในการปลดปล่อยพฤติกรรมเชิงลบและรูปแบบความคิดที่ก่อให้เกิดการรบกวนทางอารมณ์ได้ ว่ากันว่าการยึดติดกับเหตุการณ์ในอดีตที่เป็นลบสามารถชะลอความก้าวหน้าของคุณได้ และเพอริดอทคริสตัลสามารถสอนให้คุณเรียนรู้จากอดีตและปลดปล่อยมัน

ดังนั้น เมื่อมันทำความสะอาดจักระหัวใจของคุณ มันยังนำสติปัญญาและความชัดเจนมาสู่ชีวิตของคุณ เช่นเดียวกับความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตนเองโดยการกระตุ้นจักระช่องท้องแสงอาทิตย์ของคุณ เป็นผลให้คุณสามารถสร้างความสมดุลที่ดีให้กับร่างกายทางอารมณ์ของคุณและปล่อยให้คุณค่าในตนเองและความภาคภูมิใจในตนเองเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ คริสตัลเพอริดอตยังช่วยเพิ่มโชคลาภและประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย

เยลโล่ แจสเปอร์

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (17)

หินสีเหลืองที่สวยงามอีกชนิดหนึ่ง แจสเปอร์สีเหลืองเป็นหินที่หล่อเลี้ยงอย่างเข้มข้นซึ่งนำพาพลังการรักษาของดวงอาทิตย์ ดังนั้นจึงทำให้การรักษาที่ยอดเยี่ยมช่วยให้จักระช่องท้องของคุณ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นแจสเปอร์ คริสตัลนี้จึงมีพลังที่ฝังลึก ทำให้เป็นหนึ่งในคริสตัลที่ทรงพลังที่สุดในการปกป้อง ว่ากันว่าแจสเปอร์สีเหลืองมีความสามารถโดยกำเนิดที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้ คริสตัลนี้สามารถส่งเสริมความสัมพันธ์และมิตรภาพที่เข้มแข็งขึ้นพร้อมทั้งปกป้องคุณจากความอิจฉาและการนินทา

ไม่เพียงแค่นั้น หินก้อนนี้ยังมีพลังป้องกันที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้คนอื่นมาส่งผลกระทบต่อคุณในด้านลบ นอกจากนี้ แจสเปอร์สีเหลืองที่เชื่อมโยงกับพลังแห่งความอ่อนโยนของความเป็นชายสามารถช่วยกระตุ้นความกระตือรือร้นและความหวังในตัวคุณได้ ผลลัพธ์ก็คือ คุณจะได้รับความมั่นใจในการยืนหยัดและพูดเพื่อตัวเอง รวมถึงมีพลังงานในการทำโปรเจ็กต์ให้เสร็จ

โปรดทราบว่าแจสเปอร์สีเหลืองจะสะท้อนด้วยการสั่นสะเทือนที่ช้ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคริสตัลอื่นๆ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องเก็บมันไว้ใกล้กับสนามออริกของคุณเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากพลังงานของมัน

อาเกตสีเหลือง

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (18)

อาเกตสีเหลืองเป็นคริสตัลที่มีศักยภาพสำหรับจักระช่องท้องแสงอาทิตย์ ด้วยพลังงานที่มั่นคงและมีแดดทำให้สีเหลืองนี้โมราสามารถช่วยเปลี่ยนความคิดและมุมมองของคุณได้ มันใช้ประโยชน์จากวิธีคิดเชิงตรรกะและสร้างสรรค์ ในขณะเดียวกันก็เติมเต็มความสุขและแง่บวกให้กับคุณ

นอกจากนี้ อาเกตสีเหลืองยังเป็นหินปลุกพลังอันทรงพลังที่สามารถช่วยเสริมความมั่นใจ ความกล้าหาญ ความเจริญรุ่งเรือง และความสุขในชีวิตได้ สามารถนำสุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดีของร่างกายไปพร้อมๆ กับการเติมเต็มพลังงานและความมีชีวิตชีวาให้กับคุณ

ความสุขสีทองของพลังงานแร่นี้ยังเชื่อมโยงกับการกระตุ้นความคิดที่สดใสและสร้างสรรค์ตลอดจนส่งเสริมการคิดแบบมองไปข้างหน้า จะเป็นประโยชน์อย่างมากหากคุณต้องการก้าวหน้าในอาชีพการงานในที่สุด มันทำให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และตรรกะที่สามารถช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้ นอกจากนี้ หินก้อนนี้ยังช่วยขจัดความเกียจคร้านและโคลนที่บางครั้งมาพร้อมกับการทำงานที่ต้องเสียภาษีทางจิตใจอีกด้วย

ไม่เพียงเท่านั้น หินก้อนนี้ยังช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าตามแผนของคุณได้ นำมาซึ่งวิจารณญาณที่ดี ความเจริญรุ่งเรือง และการขาดดุล ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณพัฒนาประสาทสัมผัสที่เฉียบคม และสอนให้คุณเชื่อสัญชาตญาณของคุณ พลังของหินนี้สามารถกระตุ้นให้คุณคิดอยู่เสมอและดำเนินการที่จำเป็นด้วยอำนาจและสติปัญญา

มันจะช่วยและแนะนำคุณในการตัดสินใจที่ดีที่สุด สุดท้ายนี้ โมรารูปแบบนี้สามารถถูกฟ้องร้องได้เพื่อช่วยจัดการเงินของคุณให้เป็นระเบียบและป้องกันไม่ให้คุณใช้จ่ายเกินงบ ช่วยในการควบคุมแนวโน้มการซื้อแรงกระตุ้นของคุณ

เฮลิโอดอร์

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (19)

คริสตัลเฮลิโอดอร์เป็นเบริลสีทองที่สวยงามหลากหลายชนิด ซึ่งกระตุ้นจักระช่องท้องแสงอาทิตย์ของคุณ ในขณะเดียวกันก็ปรับให้สอดคล้องกับจักระมงกุฎของคุณ มาจากคำภาษากรีกซึ่งแปลว่า "gif ของดวงอาทิตย์" คริสตัลนี้มีลักษณะเป็นสีเหลืองเข้มตามความหมายอย่างแท้จริง ซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดสติปัญญา สติปัญญา และความคิดที่สูงขึ้นได้

คริสตัลเฮลิโอดอร์มุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการกระตุ้นมณีปุระ ช่วยให้คุณมีความชัดเจนทางจิตใจและความเฉียบแหลมเมื่อทำงานไปสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคุณ ไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังช่วยฟื้นฟูเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกเหนื่อยหน่ายหรือขาดพลังงานอีกด้วย

นอกจากนี้ หินสีทองนี้ยังว่ากันว่าช่วยให้คุณมีความชัดเจนในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ช่วยคุณในการตัดสินใจที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจและความมั่นใจในตนเองในความสามารถที่จะประสบความสำเร็จ

คำเตือน บางครั้งเฮลิโอดอร์อาจมียูเรเนียมในปริมาณเล็กน้อย ด้วยเหตุนี้จึงไม่แนะนำให้คุณสวมหินคริสตัลนี้เป็นเครื่องประดับรอบคอของคุณ

โกลด์สโตน

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (20)

ที่แวววาวโกลด์สโตนอาจเป็นหนึ่งในคริสตัลที่น่าทึ่งที่สุดที่คุณสามารถพบได้ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตัวเอง ด้วยพื้นผิวที่แวววาว หินก้อนนี้ว่ากันว่าช่วยขจัดข้อจำกัดที่คุณสร้างขึ้นมาเอง

จากนั้นจะช่วยเพิ่มพลังกายและความมีชีวิตชีวาของคุณ กระตุ้นให้เกิดแรงผลักดันและความกระตือรือร้น เพื่อให้คุณสามารถประสบความสำเร็จได้มากกว่าที่คุณเคยคิดว่าเคยเป็นไปได้ พลังงานอันทรงพลังและสะท้อนแสงของมันยังช่วยขจัดพลังงานด้านลบและสะท้อนกลับไปยังแหล่งกำเนิดของมัน เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับจักระส่วนล่างของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจักระช่องท้องแสงอาทิตย์ของคุณ หินทองคำสามารถนำความกระตือรือร้นกลับมา ปรับปรุงความมั่นใจและความนับถือตนเอง ปลดปล่อยความสงสัยและความกลัวที่ฝังลึก และนำประกายไฟกลับมาสู่ชีวิตของคุณ

นอกจากนี้ยังเป็นหินที่ดีเยี่ยมในการส่งเสริมการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลและอาชีพของคุณ หินทองคำที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหินแห่งความทะเยอทะยาน เปล่งประกายด้วยไฟและความมั่นใจอย่างมาก มันสะท้อนกับจักระศักดิ์สิทธิ์และจักระแสงอาทิตย์ของคุณ ทำให้เป็นหินที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพัฒนาตนเองและอาชีพและในการบรรลุจุดประสงค์ในชีวิตของคุณ

ช่วยในการส่งเสริมทักษะและความสามารถที่สร้างสรรค์และเป็นเอกลักษณ์ของคุณ นอกจากนี้ยังให้พลังอันยอดเยี่ยมในการช่วยให้สิ่งต่าง ๆ เคลื่อนไหว ไม่เพียงแค่นั้น goldstone ยังช่วยเพิ่มความหลงใหลและสัญชาตญาณของคุณอีกด้วย มันจะนำมาซึ่งแรงผลักดัน พลังงาน และผลผลิต สุดท้ายนี้ พลังแห่งการปกป้องจากหินทองคำจะทำให้คุณมีความมั่นคงและคงอยู่ในปัจจุบันโดยสมบูรณ์

หยกเหลือง

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (21)

เช่นเดียวกับมณีปุระ พันธุ์สีเหลืองหยกมีความเกี่ยวข้องกับพลังงานไฟ ดังนั้นจึงเป็นพันธมิตรที่ดีเยี่ยมสำหรับจักระช่องท้อง และช่วยในเรื่องอัตตา อัตลักษณ์ และการนิยามตนเองเป็นหลัก พลังแห่งแสงอาทิตย์ยังสามารถปลูกฝังความกระตือรือร้น การมองโลกในแง่ดี สติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา

ไม่เพียงเท่านั้น ในประเทศจีน หยกสีเหลืองหมายถึงความมั่งคั่ง มิตรภาพ ความภักดี ความมั่นใจ ความเจริญรุ่งเรือง และโชคลาภ ว่ากันว่าช่วยส่งเสริมความมั่นคงทางอารมณ์ให้ดีขึ้น กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในอาชีพการงานของคุณ นำสติปัญญาและชีวิตที่ยืนยาวมาให้คุณ และรับประกันความสัมพันธ์ที่ยืนยาว ไม่เพียงเท่านั้น หินก้อนนี้ควรให้พลังแห่งความไม่เกรงกลัวและความอุดมสมบูรณ์แก่คุณ ในขณะเดียวกันก็ให้ความสงบ ความเงียบสงบ และความเงียบอีกด้วย

กล่าวกันว่าพลังแสงอาทิตย์ของหยกเหลืองช่วยขจัดความถี่ที่เป็นพิษและเชิงลบ โดยเฉพาะความคิดและความคิดที่เป็นพิษจากผู้อื่น จากนั้นจะนำความสุข คิดบวก และการมองโลกในแง่ดีมาสู่ชีวิตของคุณ พร้อมทั้งดึงดูดความโชคดี ความเจริญรุ่งเรือง และโชคลาภ ตลอดจนช่วยให้สามารถพึ่งตนเองได้

อำพัน

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (22)

ที่อำพันหินเป็นผู้รักษาที่ทรงพลังสำหรับมณีปุระ อำพันไม่ใช่คริสตัล แต่เป็นฟอสซิลต้นไม้เรซินที่ฝังอยู่กับสัตว์ ดอกไม้ ตลอดจนสิ่งสกปรกและแร่ธาตุอื่นๆ การผสมผสานพลังงานอันเป็นเอกลักษณ์นี้ทำให้หินก้อนนี้มีความผูกพันอันแน่นแฟ้นกับพระแม่ธรณี

เมื่อพลังงานมากเกินไปดูเหมือนจะไหลเข้าสู่จักระช่องท้องของคุณ คุณมีแนวโน้มที่จะประสบกับความทุกข์หรืออารมณ์แปรปรวน คริสตัลอำพันเป็นหินแห่งความสุขและความอบอุ่นที่สามารถช่วยชำระล้างมณีปุระโดยการปล่อยพลังงานส่วนเกินกลับสู่โลกและสร้างความสามัคคีอีกครั้ง

ไม่เพียงเท่านั้น หินอำพันยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการดูดซับสารพิษและพลังงานด้านลบจากผู้อื่น เช่น ความโกรธและความอิจฉา เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการความอดทนหรือแรงจูงใจ อำพันเป็นหินที่มีพลังที่คุณควรพิจารณาเพิ่มเข้าไปในคอลเลกชันของคุณ

หากคุณต้องการอำพันที่มีรูปแบบทรงพลังที่สุด ลองพิจารณาอำพันบอลติกของแท้ คุณสามารถถือหินนี้ไว้ในมือที่ไม่ถนัดเพื่อส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกและมองโลกในแง่ดี

สมิธโซไนต์สีเหลือง

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (23)

การกลั่นแกล้งและความบอบช้ำทางจิตใจในวัยเด็กสามารถขัดขวางจักระช่องท้องของคุณได้ และอาจส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นใจและความเขินอายเรื้อรังซึ่งอาจแสดงออกในการเสียดสีหรือการป้องกันตัว

สมิธโซไนต์สีเหลืองให้พลังงานที่เห็นอกเห็นใจและมั่นคง ซึ่งสามารถช่วยปลดปล่อยสิ่งอุดตันในจักระช่องท้องของคุณได้ ไม่เพียงแค่นั้น แต่พลังงานที่ร่าเริงยังช่วยรักษาความเป็นเด็กในตัวคุณและช่วยในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่สมหวังอีกด้วย

นอกจากนี้ หินคริสตัลยังสามารถช่วยในการเอาชนะความกังวล ความวิตกกังวล ตลอดจนบรรเทาอารมณ์ด้านลบได้อีกด้วย การพูดทางกายภาพ สีเหลืองสมิธโซไนต์สามารถช่วยในการย่อยอาหารให้ดีต่อสุขภาพได้ เมื่อวางไว้บนมณีปุระ หินก้อนนี้ยังว่ากันว่าช่วยลดแนวโน้มการกินมากเกินไปของคุณ

โทปาซสีเหลืองทอง

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (24)

ยังเป็นที่รู้จักกันในนามจักรวรรดิบุษราคัมโทปาซสีเหลืองทองเป็นหินที่มีแดดซึ่งสามารถนำความรู้สึกแห่งความสุขและความสุขที่แท้จริงมาสู่ภายในของคุณได้ บุษราคัมหลากหลายชนิดนี้สามารถช่วยควบคุมพลังงานไปยังจุดที่ต้องการมากที่สุดได้ด้วยการกระตุ้นและปรับแนวเส้นเมอริเดียนของร่างกายและทำงานผ่านมนิปุระ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความมั่นใจ การมองโลกในแง่ดี และแรงผลักดัน

คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์อีกประการหนึ่งของโทปาซสีเหลืองทองคือการเน้นไปที่การส่งเสริมมิตรภาพที่ลึกซึ้งและมีความหมายมากขึ้น หินสีเหลืองนี้สามารถช่วยพัฒนาชีวิตทางสังคมที่มีความหมายและเติมเต็มด้วยการดึงดูดผู้คนที่มีความคิดเชิงบวกและคิดเหมือนกันเข้ามาหาคุณ

นอกจากจะทำให้มิตรภาพของคุณพิเศษยิ่งขึ้นแล้ว หินก้อนนี้ยังเป็นเครื่องขยายเจตนาที่ดีอีกด้วย ดังนั้นไม่ว่าคุณจะวางแผนโครงการหรือเป้าหมายใดก็ตาม โทปาซสีเหลืองทองสามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คุณลงมือทำและแสดงความคิดของคุณและประสบความสำเร็จได้ เมื่อใช้ในการทำสมาธิ โทปาซสีเหลืองทองยังว่ากันว่าให้ความรู้สึกผ่อนคลายอย่างล้ำลึก ในขณะเดียวกันก็กระตุ้นความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันและกระแสความคิดใหม่ๆ ที่ดี

น้ำผึ้งแคลไซต์

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (25)

แคลไซต์น้ำผึ้งให้พลังงานที่นุ่มนวลและผ่อนคลายอย่างสวยงาม ซึ่งสะท้อนถึงพลังส่วนบุคคล ความมั่นใจ แรงจูงใจ และความสำเร็จ

หินนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าถึงทักษะการสร้างสรรค์ของคุณโดยการกระตุ้นจักระศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นปลดปล่อยความกลัวและความเมื่อยล้าโดยการล้างจักระช่องท้องของคุณ เป็นผลให้สามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจและความทะเยอทะยานของคุณ ช่วยให้คุณเข้าถึงศักยภาพที่แท้จริงของคุณได้

นอกจากนี้ในฐานะแร่แคลไซต์ หินนี้ยังถือเป็นเครื่องขยายพลังงานอันทรงพลังอีกด้วย ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณสูญเสียความทะเยอทะยานหรือรู้สึกขาดความมั่นใจหรือคุณค่าในตนเอง แคลไซต์น้ำผึ้งสามารถเติมเต็มพลังเชิงบวกที่สดใสให้กับคุณ เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จ

เยลโล่แซฟไฟร์

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (26)

พันธุ์สีเหลืองไพลินขึ้นชื่อในด้านพลังงานที่สดใสและมีชีวิตชีวาที่สามารถเติมความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตนเองให้กับคุณได้ ในขณะที่มันเติมพลังให้กับจักระช่องท้องของคุณ แซฟไฟร์สีเหลืองจะสะท้อนอย่างล้ำลึกด้วยแง่มุมที่มีแสงแดดสดใสกว่า เช่น แสงสว่าง ความสุข คิดบวก และความหวัง

เป็นผลให้สามารถเปลี่ยนการขาดความเชื่อมั่นในตนเองและความมั่นใจไปสู่ความเป็นไปได้ ความกระตือรือร้น และความแข็งแกร่งในระดับใหม่ ไม่เพียงแค่นั้น ความส่องสว่างที่อ่อนโยนยังช่วยเน้นความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ และพรสวรรค์ของคุณอย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับหินสีเหลือง Manipura อื่นๆ ไพลินสีเหลืองยังสามารถรักษาคุณสมบัติความเป็นผู้นำ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มคุณค่าในตนเองและเสริมพลัง นอกจากนี้ยังช่วยพลิกฟื้นความรู้สึกล้มเหลวและความผิดหวังอีกด้วย

พลังงานสีเหลืองของแซฟไฟร์นี้สามารถกระตุ้นสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้ ซึ่งช่วยในการกำหนดความคิด นวัตกรรม และวัตถุประสงค์ ไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างวิจารณญาณและวิจารณญาณที่ดีอีกด้วย สิ่งนี้จะช่วยคุณในการตัดสินใจที่ยากลำบาก แต่สำคัญสำหรับอาชีพของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยเปิดทะเลแห่งโอกาสพร้อมทั้งนำโชคและสิ่งดีๆ ในทุกสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำ

นอกจากนี้พลังงานยังสามารถกระตุ้นให้จิตใจสงบได้อีกด้วย การรับพลังจากแสงอาทิตย์และไฟ นี่เป็นหนึ่งในคริสตัลที่ให้ความรู้สึกดีที่ดีที่สุดที่สามารถช่วยต่อสู้กับการมองโลกในแง่ร้าย การคิดอย่างวิตกกังวล หรือทัศนคติเชิงลบ การเก็บแซฟไฟร์สีเหลืองไว้ใกล้ร่างกายยังช่วยให้คุณมีความกระตือรือร้นและความหวัง แม้ว่าคุณกำลังเผชิญกับบางสิ่งที่ท้าทายและยากลำบากในชีวิตก็ตาม

แซฟไฟร์สีเหลืองเรียกอีกอย่างว่าคริสตัลแห่งความรู้ มันดึงดูดความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตของคุณโดยการสนับสนุนความพยายามในอาชีพของคุณ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการแสดงพลังสร้างสรรค์ผ่านการกระทำอีกด้วย

สฟีนสีเหลือง

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (27)

พลอยสฟีนไม่ใช่หินทั่วไปในแวดวงการบำบัดด้วยคริสตัล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไฟที่รุนแรงและความแวววาวที่น่ารัก ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ยิ่งใหญ่กว่าเพชร ตอนนี้มันจึงกลายเป็นคริสตัลที่เป็นที่ต้องการ มีสีเหลืองเข้มหรือเขียวขจี หินก้อนนี้อาจมีสีแดงหรือสีส้มเมื่อเปลี่ยนจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่ง

สฟีนสีเหลืองเป็นที่รู้กันว่ามีคุณสมบัติและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการเรียน นี่คืออัญมณีที่รู้จักกันดีว่ากันว่าจะทำให้ความคิดของคุณกระจ่างแจ้งและมอบภูมิปัญญาและความรู้ที่ยอดเยี่ยมให้กับคุณ นอกจากนี้เชื่อกันว่าคริสตัลนี้มีพลังในการเพิ่มพลังทางจิตและจิตใจของคุณ ด้วยการกระตุ้นจิตใจที่เฉียบแหลมและแข็งแกร่ง หินนี้สามารถช่วยให้คุณสร้างชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ด้วยความเชื่อมโยงที่แน่นแฟ้นกับมณีปุระ กล่าวกันว่าพลังงานสีเหลืองของสฟีนจะนำแนวคิดใหม่ๆ และความรู้สึกถึงพลังส่วนบุคคลมาให้คุณ ดังนั้นจึงเหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ หรือต้องการพลังงานหรือแรงผลักดันที่จะก้าวไปข้างหน้า ไม่เพียงเท่านั้น หินก้อนนี้ยังช่วยบรรเทาความกลัว และทำให้คุณมีความกล้าที่จะเสี่ยงและตระหนักถึงความฝันของคุณอีกด้วย ช่วยให้คุณแสดงออกต่อโลกและแสดงความปรารถนาของคุณ

นอกจากนี้ ความแวววาวที่สวยงามของสฟีนยังแสดงถึงแสงศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย ตามความเป็นจริง เชื่อกันว่าคุณสามารถได้รับพลังงานที่จำเป็นมากโดยการแลกเปลี่ยนข้อความกับพระเจ้าผ่านหินนี้ นอกจากนี้ หินนี้ยังว่ากันว่าช่วยทำนายอนาคตในขณะเดียวกันก็ยกระดับความรุนแรงทางจิตของคุณให้สูงขึ้นอีกด้วย น่าจะสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้เต็มที่ในทุกด้านของร่างกาย

ซันสโตน

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (28)

คริสตัลซันสโตนได้รับความถี่ที่อบอุ่นและเพิ่มพลังงานจากดวงอาทิตย์ ช่วยกระตุ้นจักระมณีปุระ และช่วยในการขจัดความง่วงขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณไปในตัว

ด้วยความเปล่งประกายของดวงอาทิตย์อันยิ่งใหญ่และไฟของรังสีแสงอาทิตย์ คริสตัลซันสโตนจึงนำพาพลังงานของเทพแห่งดวงอาทิตย์ Ra พลังงานของมันนำสิ่งมีชีวิตที่เป็นไปได้ทั้งหมดมาจากภายในโลก ในฐานะที่เป็นคริสตัลที่ช่วยเพิ่มพลังงาน พลังงานที่ร่าเริงของคริสตัลซันสโตนสามารถคืนความสมดุลให้กับจักระช่องท้องของคุณได้ มันให้พลังงานแก่คุณผ่านความเร่งรีบและวุ่นวายในชีวิตประจำวัน

ไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณมีทัศนคติเชิงบวกและนำความกระตือรือร้นมาสู่ชีวิตที่ยุ่งและเหน็ดเหนื่อยของคุณ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการฟื้นฟูจากแสงแดดอีกด้วย ความถี่ดังกล่าวส่องให้เห็นแง่บวกในทุกสิ่ง และมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคนอื่นระบายพลังงานส่วนตัวของคุณด้วยความคิดเชิงลบและพลังงานที่เรียกร้องมากเกินไป

ซันสโตนมีความสามารถในการทำให้วันที่มืดมนหรือเมื่อคุณกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ตึงเครียด มันควรช่วยเพิ่มพลังงานให้กับคุณในขณะเดียวกันก็สอนให้คุณพัฒนาความรู้สึกมีความสุข ความยินดี และความพึงพอใจอย่างแท้จริง

ได้รับการขนานนามว่าเป็นหินแห่งความเป็นผู้นำ กล่าวกันว่าหินซันสโตนนำอิสรภาพ พลังส่วนบุคคล และจิตสำนึกที่กว้างขวางมาสู่ผู้ใช้ เนื่องจากมันสะท้อนคุณสมบัติของแสง คริสตัลซันสโตนจึงนำมาซึ่งความเมตตา ความเปิดกว้าง และความอบอุ่นอีกด้วย นอกจากนี้ยังนำมาซึ่งความชัดเจนทางจิตใจ ความเข้มแข็ง ตลอดจนความสามารถและความเต็มใจที่จะประทานพรแก่ผู้อื่นด้วย

คริสตัลที่ร่าเริง Sunstone เป็นแรงบันดาลใจในการเลี้ยงดูตนเองเพื่อให้บริการที่ดีแก่ผู้อื่น มีความสามารถที่จะฟื้นฟูความเพลิดเพลินของธรรมชาติที่ดีและชีวิตและให้ความรู้สึกที่อุดมสมบูรณ์

ไครโซเบริลสีเหลือง

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (29)

Chrysoberyl มาจากคำภาษากรีกว่า "chrysos" ซึ่งหมายถึงสีทอง และ "beryllos" ซึ่งหมายถึงปริมาณเบริลเลียมในคริสตัล หินไครโซเบริลได้รับการยกย่องมานานนับพันปีในทวีปเอเชีย เนื่องจากเชื่อกันว่าสามารถให้การปกป้องผู้สวมใส่จากดวงตาที่ชั่วร้ายได้อย่างแข็งแกร่ง

ว่ากันว่าไครโซเบริลช่วยกระตุ้นมนิปุระ มีพลังในการควบคุมตนเองและมีระเบียบวินัย เป็นที่รู้กันว่าช่วยเพิ่มสมาธิและความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การเป็นเจ้าของคริสตัลชิ้นนี้ว่ากันว่าคุณจะได้รับแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อความเป็นเลิศ ทำให้คุณมั่นใจในตนเองและจิตใจแจ่มใส

ไม่เพียงแค่นั้น แต่ยังกล่าวอีกว่าพลังงานอันสดใสของมันคือการเปลี่ยนความคิดเชิงลบให้เป็นความคิดเชิงบวกและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถเคารพตัวเองอย่างสูงทำให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองอย่างแท้จริง นอกจากนี้ คริสตัลไครโซเบริลยังขึ้นชื่อในด้านความสามารถในการเพิ่มพลังส่วนบุคคลและเสริมสร้างจิตวิญญาณของคุณด้วย มันสามารถเสริมสร้างความรู้สึกมีเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ และความเอื้ออาทรของคุณได้

กรอสซูลาร์โกเมน

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (30)

ความหลากหลายของสีที่หลากหลายที่สุดของโกเมนเป็นที่รู้จักกันในนามโกเมนขั้นต้น โดยอธิบายชื่อกลุ่มของแร่ธาตุที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดซึ่งก่อให้เกิดอัญมณีที่สำคัญ กรอสซูลาร์โกเมนยังถูกแบ่งออกเป็นพันธุ์อื่นๆ อีก เช่น เฮสโซไนต์ มาลี และซาโวไรต์

โกเมนที่หลากหลายนี้เป็นตัวอย่างของการเสริมพลัง ความหวัง และทุกสิ่งที่หล่อเลี้ยงมาจากโลก มีตั้งแต่เฉดสีเขียวขจีที่เป็นที่นิยมไปจนถึงสีพระอาทิตย์ขึ้น เช่น สีแดง สีแดง สีส้ม สีเหลือง และสีทอง

ปัจจุบัน พันธุ์กรอสซูลสีทองถือเป็นหินแห่งความรอบรู้ ความเจริญรุ่งเรือง และความอุดมสมบูรณ์ เกี่ยวข้องกับจักระช่องท้อง ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในหินที่ทรงพลังที่สุดในการส่งเสริมพลังส่วนบุคคล ความมั่นใจในตนเอง และส่งเสริมการบริการและความกตัญญูต่อผู้อื่น

ไม่เพียงแค่นั้น แต่ยังกล่าวกันว่าสีสดใสสดใสยังช่วยนำความอบอุ่นและแง่บวกมาสู่ชีวิตของคุณอีกด้วย นำมาซึ่งความสุขและพลังงานที่จำเป็นมากเพื่อทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังเหมาะที่สุดสำหรับการแสดงความปรารถนาและความคิดของคุณให้เป็นจริง

ไข่มุกทอง

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (31)

ไข่มุกที่สวยงามถูกนำมาใช้เป็นเครื่องประดับและเครื่องประดับมาตั้งแต่สมัยโบราณ แม้ว่าไข่มุกสีครีมแวววาวจะเป็นพันธุ์ที่รู้จักกันดีที่สุด แต่ไข่มุกก็มีสีเหลืองทองที่ดึงพลังด้านบวกออกมา

ไข่มุกสีทองสื่อถึงการมองโลกในแง่ดี ความคิดสร้างสรรค์ และความสุข สีสดใสเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ไข่มุกสีทองยังสื่อถึงความโชคดี ความเจริญรุ่งเรือง และความมั่งคั่งอีกด้วย

หินที่สดใสและร่าเริงนี้ขึ้นชื่อว่านำความสุขและแง่บวกมาสู่ชีวิตประจำวันของคุณ มันยังเหมาะสำหรับการเสริมสร้างสติปัญญาและสติปัญญาของคุณ ในขณะเดียวกันก็แสดงพลังภายในและความมั่นใจในตัวคุณอีกด้วย

อาเวนทูรีนสีเหลือง

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (32)

อาเวนทูรีนสีเหลืองเป็นคริสตัลที่มีความโดดเด่นมาก พร้อมด้วยพลังงานอันทรงพลังที่เชื่อมต่อกับจักระช่องท้องของคุณ คริสตัลแสดงถึงความสมดุล ความเจริญรุ่งเรือง การมองโลกในแง่ดี ความคิดสร้างสรรค์ การไตร่ตรองตนเอง และความสงบ

นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการเสริมความแข็งแกร่งภายในและทำให้คุณกล้าหาญมากขึ้น กล่าวกันว่าเป็นหินที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ไม่สามารถหาสมดุลระหว่างการควบคุมและอำนาจได้

ไม่เพียงเท่านั้น อาเวนทูรีนสีเหลืองยังมีคุณค่าในการปรับปรุงคุณภาพความเป็นผู้นำของคุณอีกด้วย มันทำให้คุณกล้าหาญและกล้าหาญพอที่จะเป็นที่สนใจโดยไม่ต้องจองล่วงหน้า มันนำพลังส่วนตัวของคุณมาในขณะที่ขจัดความเขินอาย มันช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเองและความมั่นใจของคุณเพื่อให้คุณสามารถแสดงความปรารถนาและเป้าหมายของคุณได้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อาเวนทูรีนสีเหลืองยังว่ากันว่าช่วยเพิ่มเสียงหัวเราะและความสุขให้กับชีวิตของคุณ มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีอารมณ์แปรปรวนสูงและดูเหมือนจะไม่สามารถควบคุมความกลัวของตนเองได้ หินนี้ยังช่วยให้คุณมีสมดุลทางอารมณ์และปลดปล่อยความบอบช้ำทางจิตใจในอดีตที่อาจลดความมั่นใจของคุณได้

ฟลูออไรต์สีเหลือง

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (33)

ฟลูออไรต์สีเหลืองหรือที่เรียกว่าฟลูออไรต์สีทองเป็นคริสตัลแห่งความคิดสร้างสรรค์ สติปัญญา และความสามัคคี มันสามารถเพิ่มความสามารถเชิงตรรกะและสติปัญญาของคุณตลอดจนความเข้าใจ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความมีไหวพริบและจินตนาการของคุณ

สะท้อนกับจักระช่องท้อง หินก้อนนี้จะจุดประกายความปรารถนาของคุณด้วยใจของคุณ สิ่งนี้ทำให้แน่ใจได้ว่าคุณสามารถนำเป้าหมายและแนวคิดของคุณมาสู่ความเป็นจริงผ่านความตั้งใจและการกระทำ

นอกจากนี้ พันธุ์สีเหลืองยังมีประโยชน์อย่างมากในการรักษาพลังงานของทีมให้คงที่ สิ่งนี้นำมาซึ่งจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือและความเต็มใจที่จะทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังควรส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิตของคุณด้วย และแสดงให้เห็นโครงสร้างความรักที่เชื่อมโยงระหว่างและระหว่างสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมด

โทปาโซไลท์ โกเมน

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (34)

โกเมนที่สวยงามอีกชนิดหนึ่งที่มีอัญมณีสีเหลือง โกเมนอันดราไดต์น่าจะเป็นโกเมนที่มีความแวววาวที่สุดในบรรดาโกเมนทุกประเภท และโกเมนสีเหลืองหลากหลายชนิดเรียกว่าโทปาโซไลท์

โกเมนพันธุ์นี้มีสีเหลืองเข้มถึงเหลืองสดใส โทปาโซไลท์ถือเป็นผลึกทางจิตวิญญาณแห่งการเสริมอำนาจในตนเองและการคิดขั้นสูง เหมาะที่สุดสำหรับความสำเร็จในอาชีพการงานและความพยายามทางการเงิน อีกทั้งยังเป็นหินแห่งความปลอดภัยและความแข็งแกร่ง

ด้วยการเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับจักระช่องท้อง โกเมนอันดราไดต์นี้สามารถช่วยละลายความรู้สึกแปลกแยกและความโดดเดี่ยว ดึงดูดการเผชิญหน้าอย่างใกล้ชิดกับผู้อื่น เช่นเดียวกับการเพิ่มความนับถือตนเอง ความมั่นใจในตนเอง และลดความเขินอายและความกลัวการเข้าสังคม

อะพาไทต์สีเหลือง

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (35)

อะพาไทต์สีเหลืองมีตั้งแต่สีเหลืองทองเข้มไปจนถึงสีเหลืองอมเขียวอ่อน อะพาไทต์สีเหลืองเรียกอีกอย่างว่าอะพาไทต์สีทองหรือสีทองเป็นหนึ่งในผลึกที่บริสุทธิ์ที่สุดของกระเบนสีเหลือง มันนำพาการสั่นสะเทือนของความชัดเจนทางจิต การสำแดง และความแข็งแกร่งของความตั้งใจ

หินนี้สามารถนำพลังแห่งแสงอาทิตย์และจิตวิญญาณมาสู่ออร่าของคุณได้ ไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความหลงใหลและความหวังในชีวิตอีกด้วย นอกจากนี้ยังจะปลูกฝังความรู้สึกมั่นใจในตนเองและเห็นคุณค่าในตนเอง ในฐานะคริสตัลแสงอาทิตย์ อะพาไทต์สีเหลืองสามารถช่วยทั้งผู้หญิงและผู้ชายในการเสริมสร้างบุคลิกภาพด้านผู้ชายของตน โดยการพัฒนาความกล้าหาญและความกล้าที่จะกล้าเสี่ยง

นอกจากนี้ อะพาไทต์สีเหลืองยังช่วยเพิ่มความสามารถในการรับและประมวลผลข้อมูลใหม่ๆ เช่นเดียวกับหินแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่สามารถช่วยแสดงความปรารถนาและความฝันของคุณได้

ทัวร์มาลีนสีเหลือง

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (36)

ทัวร์มาลีนมาในสีรุ้งทั้งหมด หนึ่งในพันธุ์ที่มีชีวิตชีวาและกระตุ้นเชิงบวกมากที่สุดคือทัวร์มาลีนสีเหลือง สีของมันมีตั้งแต่นกขมิ้นไปจนถึงสีทองและมีสีเขียวเล็กน้อย ทำให้เป็นหินที่ดีสำหรับมณีปุระและจักระอนหะตะ

ทัวร์มาลีนสีเหลืองเป็นหินทรงพลังที่สามารถช่วยสลายพลังงานที่เป็นพิษและชำระออร่าของคุณเองให้บริสุทธิ์ สิ่งนี้ทำให้เป็นหินที่ยอดเยี่ยมเมื่อคุณรู้สึกซบเซาจากพลังงานหรือโชคลาภ พลังสั่นสะเทือนของหินนี้สามารถเติมเต็มร่างกายของคุณและฟื้นฟูพลังงานของคุณ ทำให้คุณได้รับพลังงานและพลังที่จำเป็นมากแก่ทั้งจิตใจและร่างกายของคุณ นี่เป็นหนึ่งในคริสตัลที่ดีที่สุดที่รู้จักกันดีในด้านการสนับสนุนทั้งด้านจิตใจและร่างกายของร่างกายในคราวเดียว

ไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังช่วยฟื้นฟูจักระช่องท้องอีกด้วย ทัวร์มาลีนสีเหลืองยังว่ากันว่าจะนำความมั่นใจในตนเองและความรู้สึกถึงพลังส่วนตัวของคุณมาด้วย มันสามารถช่วยบรรเทาความวิตกกังวลหรือช่วงเวลาที่ซึมเศร้าได้ ในขณะเดียวกันก็เติมพลังเชิงบวกและกระตือรือร้นให้กับคุณเท่านั้น

ซิลิมาไนต์สีเหลือง

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (37)

ซิลลิมาไนต์ไม่ใช่คริสตัลที่รู้จักกันดี อย่างไรก็ตาม มันเป็นอัญมณีที่สวยงามที่ควรสังเกตเพิ่มเติมในชุมชนคริสตัลฮีลลิ่ง หินก้อนนี้มีองค์ประกอบทางเคมีเช่นเดียวกับไคยาไนต์;แต่จะพบได้ในสีทองที่สวยงามและสีเหลืองอ่อนกว่า

มักเรียกว่าไฟโบรไลท์ ซิลลิมาไนต์ได้รับความนิยมจากพลังงานที่เชื่อมต่อกับจักระช่องท้อง และนำความสงบ ความโชคดี ความสุข และความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้สวมใส่หรือผู้ใช้ เมื่อคุณติดอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากหรือไม่เป็นที่พอใจในชีวิต คริสตัลซิลลิมาไนต์สามารถช่วยขจัดอุปสรรคในเส้นทางของคุณ ในขณะเดียวกันก็ขจัดพลังงานและความคิดด้านลบออกจากรอบตัวคุณด้วย สิ่งนี้จะทำให้คุณมีความเข้มแข็งที่จำเป็นมากเพื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตและช่วยให้คุณได้รับชัยชนะ

ไม่เพียงเท่านั้น หินก้อนนี้ยังช่วยให้คุณมีน้ำใจมากขึ้นในขณะที่เปิดความเข้าใจและหัวใจของคุณอีกด้วย สิ่งนี้จะทำให้คุณมีความเห็นอกเห็นใจและเมตตาผู้อื่นมากขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของคุณ คริสตัลซิลลิมาไนต์สามารถเชื่อมต่อกับมณีปุระของคุณอีกครั้ง เพิ่มความสามารถทางปัญญา และช่วยให้คุณวิเคราะห์สถานการณ์ในชีวิตของคุณและแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น

นอกจากนี้ ซิลลิมาไนต์ยังเป็นที่นิยมใช้โดยผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการตัดสินใจและเพิ่มวิจารณญาณ นอกจากนี้ หินก้อนนี้ที่อยู่เคียงข้างคุณยังสามารถทำให้คุณมีความมุ่งมั่นและเต็มไปด้วยความมั่นใจในการเผชิญกับโลกอีกด้วย

วิธีการเปิดจักระ Solar Plexus ของคุณด้วยหินคริสตัล

รายการคริสตัลข้างต้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับสมดุล การเปิด และกระตุ้นจักระช่องท้องของคุณ และนี่คือวิธีที่เราชอบใช้

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (38)
 • ชามร้องเพลงคริสตัลที่ปรับให้เข้ากับโน้ต E อาจเป็นวิธีที่ดีในการเปิดและกระตุ้นช่องท้องแสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ใช้งาน
 • การทำสมาธิเป็นแนวทางปฏิบัติที่สำคัญมากในการเปิดและปรับสมดุลมณีปุระของคุณ คริสตัลข้างต้นสามารถช่วยให้คุณฝึกฝนและแสดงออกได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ดังนั้นควรพิจารณาถือหรือวางตารางคริสตัลสีเหลืองเหล่านี้ก่อนที่จะเริ่ม คุณยังสามารถใส่คริสตัลที่คุณเลือกลงในจักระช่องท้องของคุณได้โดยตรง
 • เนื่องจากมณีปุระเป็น "ศูนย์กลางไฟ" ของคุณ ลองเดินใต้แสงอาทิตย์โดยถือหินที่เหมาะสมสำหรับช่องท้องแสงอาทิตย์ สิ่งนี้จะช่วยในการเพิ่มพลังและปลดบล็อกมณีปุระ
 • คุณสามารถใช้คำยืนยันประจำวัน เช่น “ฉันมีแรงบันดาลใจที่จะประสบความสำเร็จ” และ “ฉันมั่นใจและกล้าหาญ” ขณะถือหินคริสตัลที่คุณต้องการ สิ่งนี้จะช่วยเชื่อมโยงคำยืนยันของคุณกับมณีปุระ และพัฒนาความรับผิดชอบและอำนาจ
 • วิธีที่ง่ายที่สุดในการใช้คริสตัลเพื่อรักษาจักระช่องท้องคือการสวมใส่เป็นชิ้นส่วนของคริสตัลเครื่องประดับ สิ่งนี้จะช่วยรักษาอิทธิพลอันทรงพลังของพวกมันไว้ใกล้กับสนามออริกของคุณตลอดทั้งวัน กำไล แหวน และจี้เป็นเครื่องประดับที่สมบูรณ์แบบสำหรับเก็บหินคริสตัลไว้ใกล้กับมณีปุระของคุณ
 • แก่นแท้ของคริสตัลและน้ำอมฤตเป็นอีกวิธีที่ดีในการเชื่อมต่อกับพลังงานของช่องท้องแสงอาทิตย์ของคุณ คุณสามารถดื่มได้ (ตราบเท่าที่ทำได้อย่างปลอดภัย) หรือถูสาระสำคัญบนจักระช่องท้องเพื่อรับประโยชน์จากพลังการรักษา
 • การแสดงและตั้งเป้าหมายสามารถช่วยขจัดสิ่งอุดตันในมนิปุระของคุณได้ คุณสามารถวางคริสตัลที่เลือกไว้ข้างหน้าคุณหรือถือไว้ในช่องท้องแสงอาทิตย์ในขณะที่คุณเขียนรายการสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ สิ่งนี้จะช่วยจุดประกายกำลังใจของคุณ
 • โยคะเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการปล่อยพลังงานที่ถูกกักขังในมนิปุระของคุณ คุณสามารถล้อมรอบเสื่อของคุณด้วยหินคริสตัลช่องท้องที่คุณเลือกก่อนฝึกซ้อม นอกจากนี้ การทักทายดวงอาทิตย์สักสองสามรอบขณะถือคริสตัลเหล่านี้ก็สามารถกระตุ้นศูนย์พลังงานนี้ได้

วิธีอื่นในการเปิดและรักษา Solar Plexus Chakra ของคุณ

การทำความสะอาดและการรักษาจักระช่องท้องเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างง่ายและตรงไปตรงมา อย่างไรก็ตามอาจต้องใช้เวลาฝึกฝนเล็กน้อย เนื่องจากคนส่วนใหญ่มักจะมีการอุดตันสะสมมาหลายปี การรักษาให้สมดุลจึงต้องใช้เวลา ถึงกระนั้น ต่อไปนี้เป็นวิธีการรักษาและกิจวัตรบางอย่างที่สามารถทำได้ทุกวันเพื่อเคลียร์และจัดตำแหน่งจักระช่องท้องของคุณ

ทำท่าโยคะ

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (39)

การฝึกโยคะสามารถช่วยปรับสมดุลจักระช่องท้องขณะเดียวกันก็สร้างความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นในแกนกลางลำตัวและกล้ามเนื้ออื่นๆ ที่ล้อมรอบท้องของคุณ ท่าโยคะที่ดีที่สุดบางท่าที่อาจเป็นประโยชน์ต่อจักระช่องท้อง ได้แก่:

 • ปัจฉิมตนะสนะ

อาสนะโยคะท่าโค้งไปข้างหน้าแบบคลาสสิกเป็นหนึ่งในท่าที่เป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับกระบวนการย่อยอาหารของคุณ การกระตุ้นดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตและฟื้นฟูการทำงานที่ดีที่สุดของม้าม ตับ ลำไส้ และตับอ่อน ผลก็คือ การฝึกปัจฉิมตตานาสนะจะช่วยเพิ่มการย่อยอาหารและป้องกันอาการท้องผูกในขณะที่กระตุ้นจักระช่องท้อง ร่างกายของคุณจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกาย

 • อาธา มัตเชนดราสนา

กล่าวกันว่าท่าบิดครึ่งกระดูกสันหลังอย่างอ่อนโยนจะกระตุ้นและปลดบล็อกจักระมณีปุระ โดยเน้นไปที่ถุงน้ำดี ตับ และระบบย่อยอาหาร นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการย่อยอาหารของคุณพร้อมทั้งปรับปรุงการล้างพิษ

 • ธนุราสนะ

ท่านุราสนะหรืออาสนะงอหลังหรือที่รู้จักกันในชื่อท่าโค้งคำนับสามารถสร้างการนวดภายในช่องท้องในปริมาณที่เหมาะสมไปยังอวัยวะต่างๆ ของระบบย่อยอาหาร โดยเฉพาะตับอ่อนและตับ

การกระตุ้นจักระช่องท้องในท่านี้สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการย่อยอาหาร และสามารถกำจัดสารพิษและของเสียออกจากร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยืดคอจะกระตุ้นต่อมไทรอยด์และกระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการเผาผลาญของคุณเพื่อการควบคุมน้ำหนักตัวในอุดมคติ

ท่าโยคะอื่นๆ ที่คุณควรลองจริงๆ ได้แก่:

 • ปริปุรนา นวสนะ หรือท่านั่งเรือ
 • ติตติภาสนะ หรือท่าหิ่งห้อย
 • กุมภกาสนะหรือท่าไม้กระดาน
 • Purvottanasana หรือท่าไม้กระดานขึ้น
 • Surya namaskar หรือการทักทายดวงอาทิตย์

การยืนยันเชิงบวก

คุณควรย้ำคำยืนยันเชิงบวกเกี่ยวกับความมั่นใจและพลังส่วนบุคคล การกล่าวคำยืนยันดังกล่าวซ้ำๆ ไม่ว่าจะในหัว พูดออกมาดังๆ หรือจดบันทึกไว้สามารถช่วยเปลี่ยนรูปแบบความคิดเชิงลบของคุณและแทนที่ด้วยรูปแบบความคิดที่สร้างสรรค์และเชิงบวก คุณสามารถตั้งเจตนาได้โดยการยืนยันซ้ำๆ เช่น:

 • ฉันยืนอยู่ในอำนาจส่วนตัวของฉัน
 • ฉันมีพลังและมั่นใจ
 • ฉันสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
 • ฉันมีความสามารถและมีความทะเยอทะยาน
 • ฉันรู้สึกมีแรงบันดาลใจที่จะบรรลุเป้าหมายหรือบรรลุเป้าหมายของฉัน
 • ฉันสามารถควบคุมวิธีการตอบสนองต่อสถานการณ์ได้
 • ฉันยกโทษให้ตัวเองสำหรับความผิดพลาดและเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้น
 • ฉันพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทาย

อาบแดด

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (40)

วิธีนี้เหมาะที่สุดสำหรับการอุดตันมากเกินไปหรือการขาดพลังงานในจักระช่องท้อง เนื่องจากมณีปุระเป็นตัวแทนของธาตุไฟ ดวงอาทิตย์จึงเป็นแหล่งพลังแห่งการบำบัดที่ดี

ตามความเป็นจริง การที่วิตามินดีน้อยลงในชีวิตของคุณอาจทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาต่างๆ เช่น ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล รวมถึงปัญหาทางเดินอาหารมากขึ้น ดังนั้น เดินเล่นยามเช้าแบบเรียบง่ายท่ามกลางแสงแดดยามเช้า หรือแม้แต่ผ่อนคลายท่ามกลางแสงแดดยามบ่ายพร้อมชาสักแก้ว

อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ คุณก็แค่ลองนึกภาพดวงอาทิตย์และสัมผัสได้ถึงแสง พลัง และความอบอุ่นของมันที่ส่องแสงสว่างให้คุณภายในและเติมเต็มทุกตารางนิ้วของร่างกาย

เอาชนะบาดแผลในอดีตของคุณ

ความบอบช้ำทางจิตใจในอดีตหรือความทรงจำเชิงลบในอดีตส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้ในร่างกายของคุณ และจะส่งผลต่อพฤติกรรมและรูปแบบความคิดของคุณต่อไป และคนที่เคยถูกกลั่นแกล้ง ถูกเลี้ยงดูมาอย่างเข้มงวด ได้รับความทุกข์ทรมานจากการถูกทารุณกรรมทางร่างกายหรือจิตใจ หรือมีพ่อแม่ที่มีอำนาจ มักจะประสบปัญหาในการสร้างสมดุลให้กับมนิปุระ

การสนับสนุนจากคนที่คุณรัก การบำบัด และกิจกรรมเพื่อสุขภาพอื่นๆ สามารถช่วยเริ่มต้นเส้นทางสู่การเยียวยาและเอาชนะอดีตของคุณได้ และช่วยคืนความสมดุลให้กับจักระช่องท้องในท้ายที่สุด

ใช้น้ำมันหอมระเหย

น้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นหอมยังช่วยปรับสมดุลให้กับมณีปุระของคุณได้อีกด้วย ว่ากันว่าน้ำมัน โดยเฉพาะน้ำมันที่มีกลิ่นคล้ายดินช่วยฟื้นฟูช่องท้องแสงอาทิตย์ที่ถูกบล็อก ไม้ซีดาร์ พริกไทยดำ รากขิง มิ้นต์ เกรปฟรุต มะนาว และไซเปรสเป็นน้ำมันหอมระเหยที่ดีที่สุดสำหรับจักระช่องท้องของคุณ

แม้ว่าคุณจะหยดน้ำมันหอมระเหยเหล่านี้สัก 2-3 หยดลงในเครื่องกระจายกลิ่นและปล่อยให้มันเติมอากาศได้ แต่อีกวิธีที่ดีในการใช้น้ำมันหอมระเหยเหล่านี้เพื่อรักษามณีปุระของคุณก็คือการทาลงบนผิวโดยตรง ตามความเป็นจริงแล้ว น้ำมันหอมระเหยเฉพาะไม่เพียงแต่ช่วยรักษามณีปุระของคุณ แต่ยังรักษาสภาพผิวทางร่างกายด้วย

อยู่ห่างจากคนคิดลบ

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (41)

ด้วยจักระสุริยจักรวาลที่ถูกบล็อก คุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากผู้ที่คอยสนับสนุนซึ่งจะสนับสนุนให้คุณเติบโตและมั่นใจในตัวคุณเองเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องอยู่ห่างจากคนนิสัยไม่ดีและตัดความสัมพันธ์อย่างถาวรหากทำได้

โปรดจำไว้ว่า อำนาจอยู่ในมือของคุณ และมันขึ้นอยู่กับคุณที่จะตัดสินใจว่าใครจะอยู่และใครจะถูกตัดออกจากชีวิตของคุณ หากมีใครดูถูก ดูหมิ่น พูดจาไม่ดี และดูถูกคุณอยู่บ่อยครั้ง คุณควรลบเขาออกจากชีวิต

การทำสมาธิไฟ

การทำสมาธิด้วยไฟค่อนข้างคล้ายกับการฝึกสมาธิแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือคุณจะต้องนั่งสมาธิหน้าเทียน เนื่องจากมณีปุระมีความเกี่ยวข้องกับธาตุไฟ

คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำสมาธิด้วยไฟมีดังนี้:

 • ขั้นแรก คุณต้องจุดเทียนหรือเทียนหลายๆ เล่ม
 • คุณสามารถนั่งในท่าดอกบัว โดยต้องแน่ใจว่ากระดูกสันหลังของคุณตรงและอยู่ในแนวเดียวกัน
 • พยายามผ่อนคลายและหายใจลึกๆ หลายๆ ครั้ง
 • ตอนนี้ ให้มองดูเทียนแล้วจินตนาการว่าไส้ตะเกียงคือร่างกายของคุณ และเปลวไฟคือพลังงานของคุณที่แผ่ออกไปสู่โลกและจักรวาล
 • หายใจเข้าลึกๆ สักสองสามนาทีแล้วมองไปทางเปลวไฟ
 • จากนั้น ค่อย ๆ หันความสนใจของคุณไปที่จักระช่องท้องสุริยะของคุณ
 • แล้วมองไปที่เปลวไฟสีเหลือง ลองนึกภาพว่ามันอบอุ่นขึ้นเรื่อยๆ เผาผลาญสิ่งลบๆ และความท้าทายทั้งหมด
 • รู้สึกถึงพลังในร่างกายของคุณ ลองจินตนาการว่ามันสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณและให้พลังงานและความแข็งแกร่งแก่คุณได้อย่างไร

คุณสามารถจบการทำสมาธิด้วยไฟด้วยความซาบซึ้งและปล่อยให้มันส่องสว่างมาที่คุณ

รับความเสี่ยง

กิจวัตรที่ปลอดภัยและเซื่องซึมสามารถทำให้ความรู้สึกไร้พลังของคุณคงอยู่ต่อไปได้ คุณสามารถทำลายความเฉื่อยที่น่าเบื่อในชีวิตของคุณและเสี่ยงที่จะลองสิ่งใหม่ๆ คุณสามารถก้าวออกจากกิจวัตรประจำวันและออกไปสำรวจสิ่งต่างๆ ได้ แม้แต่ความแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ ในกิจวัตรประจำวันของคุณก็ยังทำให้คุณมีชีวิตชีวาและมีพลัง

คำพูดสุดท้าย

จักระช่องท้องเป็นศูนย์กลางของไฟและพลังงานของคุณ ด้วยความเชื่อมโยงกับธาตุไฟ มณีปุระที่มีสุขภาพดีสามารถเผาผลาญความคิดเชิงลบ รักษาความคิดเชิงบวก และแสดงความปรารถนาของคุณ มันมีส่วนช่วยให้คุณมีสุขภาพจิต อารมณ์ และสุขภาพโดยรวมที่ดี ในขณะเดียวกันก็ทำให้คุณมั่นใจ พลังในตนเอง และความกล้าหาญที่จำเป็นมากในการเผชิญกับทุกอุปสรรคและความท้าทายในโลกนี้

รายการหินคริสตัล Solar Plexus Chakra ความหมายและการใช้ประโยชน์ (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanael Baumbach

Last Updated:

Views: 6211

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanael Baumbach

Birthday: 1998-12-02

Address: Apt. 829 751 Glover View, West Orlando, IN 22436

Phone: +901025288581

Job: Internal IT Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Motor sports, Flying, Skiing, Hooping, Lego building, Ice skating

Introduction: My name is Nathanael Baumbach, I am a fantastic, nice, victorious, brave, healthy, cute, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.