30 para-naam - lijst met 30 paragrafen van de heilige koran met namen (2024)

 • Thuis
 • Islam
 • Informatie
 • 30 paragrafen van de Heilige Koran
30 para-naam - lijst met 30 paragrafen van de heilige koran met namen (1)

Koran is het heilige boek van moslims. Allah de Almachtige verdeelde de Heilige Koran in 30 paragrafen. De indeling is gemaakt om het voor moslims gemakkelijk te maken om de koran uit het hoofd te lezen en te leren. Er zijn 114 soera's in de Heilige Koran. Verder is de Koran verdeeld in Ayats en Rukus.

De 30 Paragrafen van de Heilige Koran worden hieronder besproken:

Paragraaf 1 - Alif laam meem(آلم )

Het is de eerste Paragraaf van de Heilige Koran. Het bestaat uit twee Surahs van de Heilige Koran, Surah Al Fatiha en Surah Al Baqarah. Surah Fatiha werd geopenbaard in Mekka terwijl Surah Baqarah werd geopenbaard in Medina. Surah Fatiha legt de basisprincipes van de koran uit. Surah Baqarah verklaart de fouten van de volgelingen van de eerdere profeten. Het verklaart ook de sociale en morele relaties. De Surah Baqarah bestaat uit Ayat Al Kursi die de krachtigste verzen heeft.

Paragraaf 2 - Sayaqulu (Hij zal zeggen)

Sayaqulu is de tweede paragraaf van de Heilige Koran. De hele Para bestaat uit één Surah die Surah Al Baqarah is.

Paragraaf 3 - Tilka r Rusulu

Het is de derde Paragraaf van de Heilige Koran. De derde Para bestaat uit twee Surah.

(wordt vervolgd)

';document.getElementById("div-gpt-advertentie-outstream-wrap").innerHTML = '

';document.getElementById("div-gpt-ad-1x1-wrap").innerHTML = '

';googletag.cmd.push(function() { googletag.display("div-gpt-ad-outstream"); ​​});googletag.cmd.push(function() { googletag.display("div-gpt-ad -1x1"); });

';googletag.cmd.push(function() { googletag.display('gpt-middle-banner'); });}

De eerste soera is soera Al Baqarah en de tweede is soera Al Imran. Surah Baqarah eindigt in deze Para. Surah Al Imran is een Madni Surah. Het verklaart de aard van Hazrat Isa (RA), het geloof van moslims in Allah de Almachtige, en het belangrijkste onderwerp van de soera is de slag om Uhud. Het was de strijd tussen de Quresh e Makkah en de moslims.

Paragraaf 4 - Lan Tana Loo

Het is de vierde Paragraaf van de Heilige Koran. De Surah Al Imran eindigt in deze Para. Surah An Nissa begint in deze Para. Het is de Madni Surah. De naam geeft aan dat de soera is samengesteld uit de rechten van vrouwen in de samenleving en rijkdom. De soera gaat over de race tussen mannen en vrouwen. Deze soera legt ook de kwesties van het gezin en de rol van vrouwen uit.

Paragraaf 5- Wal Mohsanat

Het is de vijfde Paragraaf van de Heilige Koran. De hele Para bestaat uit Surah An Nissa.

Paragraaf 6 - La Yahubbullah

Het is de zesde Paragraaf van de Heilige Koran. Twee Surahs van de Heilige Koran zijn aanwezig in deze Para. Surah An Nissa eindigt in deze Para. Surah Al Maidah begint erin. Het is de Madni Surah. De soera Al Maidah legt uit hoe joden en christenen veranderingen aanbrengen in de oorspronkelijke tekst van het heilige boek Injeel.

Paragraaf 7 - Wa Iza Samiu

Het is de 7e Paragraaf van de Heilige Koran. Surah Al Maida eindigt in deze Para. Surah Al Inaam begint in deze paragraaf. Surah Al Inaam werd geopenbaard in Mekka. Deze soera verklaart de eenheid van Allah de Almachtige, de aard van de Heilige Profeet Mohammed (vzmh) en het bijgeloof over de dieren vóór de islam.

Paragraaf 8 - Seizoen van Annan

Het is de 8e Paragraaf van de Heilige Koran. De Surah Al Inaam begint in de 7e alinea en eindigt in de 8e alinea. In deze Para begint een nieuwe Surah Al Araf. Deze Surah werd geopenbaard in Mekka. Het legt uit waarom Allah de Almachtige profeten naar de naties stuurt. Het verklaart ook de bestraffing van de mensen die het niet eens zijn met de boodschap van Allah.

Paragraaf 9 - Qalal Malao

Qalal Malao is de negende Paragraaf van de Heilige Koran. Surah Al Araf eindigt in deze Para en Surah Al Anfal begint erin. Surah Al Anfal is de Madni Surah en verklaart de gebeurtenis van de slag bij Badar. Deze Surah legt de gebeurtenissen van de strijd en de resultaten ervan diepgaand uit.

Paragraaf 10 - Wa A'lamu

Het is de 10e Paragraaf van de Heilige Koran. Surah Al Anfal eindigt in deze Para en Surah Tauba begint erin. Soera Tauba is de eerste soera van de Heilige Koran die niet begint met de Bismillah. Het hoofdthema van de soera is de oorlog. Het bespreekt ook de problemen van die mensen die zich niet aan het geloof kunnen houden.

Para 11-Yatazeroon

Het is de 11e paragraaf van het heilige boek. Het bestaat uit drie soera's. De Surah Tauba eindigt in deze Para. Surah Younis en Surah Hud maken deel uit van deze Para. Beide soera's zijn geopenbaard in Mekka. Surah Yunus legt de grondbeginselen van de islam uit. Het verklaart ook de leringen van vroege profeten. Surah Hud heeft ook soortgelijke onderwerpen. Surah Hud legt de verhalen uit van vroege Profeten en hoe Allah Zijn wil uitvoert door middel van de Heilige Profeten.

Paragraaf 12 - Wa Mamin Da'abat

Het is de 12e Paragraaf van de Koran. Surah Hud eindigt in deze Para, en Surah Yusaf begint. Deze Surah werd geopenbaard in Mekka. Het verklaart het verhaal van de profeet Yousaf (AS).

Paragraaf 13 - Wa Ma Ubiroo

De 13e alinea van de koran bestaat uit drie soera's. De Surah Yusaf eindigt in deze Para. Surah Raad en Surah Ibrahim maken deel uit van deze Para. Surah Raad werd geopenbaard in Medina, terwijl Surah Ibrahim werd geopenbaard in Mekka.

Voor 14 - Rubama

Rubama is de 14e Paragraaf van de Koran. Deze Para bestaat uit twee Surahs, Surah Hijar en Surah Nahl. Beide soera's zijn geopenbaard in Mekka.

Paragraaf 15 - Subhanallahzi

Het is de 15e Paragraaf van de Koran. Het bestaat uit twee soera's. Surah Al Isra en Surah Al Kahf zijn de Surahs van de Para. Beide soera's zijn geopenbaard in Mekka. Surah Kahf is van groot belang omdat het het incident van Ashab e Kahf onthult.

Paragraaf 16 - Qal Alam

Qal Alam is de 16e alinea van de koran met drie soera's. Surah Kahf, Surah Maryam en Surah Taha zijn de delen van deze Para. Surah Kahf eindigt in deze Surah. Surah Maryam en Surah Taha werden geopenbaard in Mekka.

Voor 17 - Aqtarabo

Het is de 17e alinea met de twee soera's van de koran, soera Al Anbiya en soera Al Hajj. Surah Al Anbiya werd geopenbaard in Mekka, terwijl Surah Al Hajj Madni Surah is.

Paragraaf 18 - Taille Aflaha

Het is de 18e alinea met drie soera's. Soera Al Muminoon, Soera Al Furqan en Soera Al Noor. Surah Al Noor is de Madni Surah terwijl Surah Al Mominoon en Surah Al Furqan werden geopenbaard in Mekka.

Paragraaf 19 - Het begin

Wa Qalallazina is de 19e paragraaf met drie soera's van de koran. Surah Al Furqan, Surah Al Shu'ara en Surah Al Namal zijn de delen van de 19e paragraaf. Surah Al Furqan eindigt in deze paragraaf. Surah Al Shu'ara is de Makki Surah terwijl Surah Al Namal de Madni Surah is.

Paragraaf 20 - A'man Khalaq

De 20e Paragraaf van de Koran bestaat uit drie Surahs, Surah Al Namal, Al Qasas en Surah Al Ankaboot. Surah Namal eindigt in deze Para. Surah Al Qasas en Surah Al Ankaboot zijn de makki Surahs.

Paragraaf 21 - Utlu Ma Oohi

Het is de 21e alinea van de koran met de gegeven vier soera's.

 1. Surah Ar-kamer
 2. Soera Luqman
 3. Soera As Sajda
 4. Soera Al Ahzaab

Paragraaf 22 - Het onbekende

De 22e paragraaf van de Heilige Koran bestaat uit de volgende vier soera's.

 1. Soera Al Ahzaab
 2. Soera Saba
 3. Soera Fatir
 4. Soera Yaseen

Paragraaf 23 - De Mali

De 23ste Paragraaf van de Heilige Koran bestaat uit de volgende vier Surahs.

 1. Soera Yaseen
 2. Soera As Saaffaat
 3. Soera Saad
 4. Soera Az Zumar

Paragraaf 24 - Faman Azlam

De 24ste Paragraaf van de Heilige Koran bestaat uit de volgende drie Surahs.

 1. Soera Az Zumar
 2. Soera Ghafir
 3. Surah fussilat

Paragraaf 25 - Elahe Yuruddo

Elahe Yuruddo is de 25ste Paragraaf van de Heilige Koran. De Para bestaat uit de volgende vijf Surahs.

 1. Soera Fussilat
 2. Soera Ash Shooraa
 3. Soera Az-Zukhruf
 4. Soera Ad Dukhaan
 5. Soera Al Jathiyaa

Paragraaf 26 - Ha'a Miem

Ha'a Miem is de 26ste Paragraaf van de Heilige Koran. De 26e alinea heeft de volgende soera's.

 1. Soera Al Ahqaaf
 2. Soera Mohammed
 3. Soera Al Fath
 4. Soera Al Hujurat
 5. Soera Qaaf

Paragraaf 27 - Qala Fama Khatbukum

Qala Fama Khatbukum is de 27ste Paragraaf van de Heilige Koran. Het bestaat uit 7 soera's.

 1. Soera Adh Dhaariyat
 2. Soera van Toor
 3. Soera Al Najm
 4. Soera Al Qamar
 5. Soera Ar Rehman
 6. Soera Al Waqia
 7. Soera Al Hadid

Paragraaf 28 - Qadd Sami Allah

Het is de 28ste Paragraaf van de Heilige Koran. Het bestaat uit negen soera's.

 1. Soera Al Mujadila
 2. Soera Al-Hashr
 3. Soera Al Mumtahanah
 4. Soera As Saff
 5. Soera Al Jumu'ah
 6. Soera Al Munafiqoon
 7. Soera in Taghabun
 8. Soera At Talaq
 9. Soera in Tehreem

Paragraaf 29 - Tabarakallazi

De 29 Para heeft de volgende 11 Surahs.

 1. Soera Al Mulk
 2. Soera Al Qalam
 3. Soera Al Haaqqa
 4. Surah Al Ma'arij
 5. Soera Noach
 6. Soera Al-Jinn
 7. Soera Al Muzzammil
 8. Soera Al Muddaththir
 9. Soera Al Qiyamah
 10. Soera Al Insaan
 11. Soera Al Musalaat

Paragraaf 30 - Amma Yatasa'aloon

De 30e paragraaf van de Heilige Koran bestaat uit de volgende 37 soera's.

 1. Soera An Naba
 2. Soera An Naazi'aat
 3. Soera Abasa
 4. Soera van Takweer
 5. Soera Al Infitar
 6. Soera Al Mutaffiffen
 7. Soera Al Inshaaq
 8. Soera Al Burooj
 9. Soera in Tariq
 10. Soera A'laa
 11. Soera Al Ghaashiyah
 12. Soera Al Fajr
 13. Soera Al Balad
 14. Soera Ash Shams
 15. Soera Al-Layl
 16. Soera Ad dua
 17. Soera Ash Sharh
 18. Surah bij tiener
 19. Soera Al Alaq
 20. Soera Al Qadr
 21. Soera Al Bayyinahh
 22. Soera Az Zalzalah
 23. Soera Al Aadiyaat
 24. Surah Al-Qaariyyah
 25. Soera in Takathur
 26. Soera Al Asr
 27. Soera Al Humaza
 28. Surah Al Feel
 29. Soera Qoeraisj
 30. Soera Al Ma'oon
 31. Soera Al Kawthar
 32. Soera Al Kafiroen
 33. Soera An Nasr
 34. Soera Al-Masad
 35. Soera Al Ikhlaas
 36. Soera Al-Falaq
 37. Soera Al Naas
30 para-naam - lijst met 30 paragrafen van de heilige koran met namen (2024)

FAQs

What is the name of the 30 para of the Quran? ›

The most commonly referred and memorized juz' is “juz' Amma,” which is the 30th juz' and contains Surahs 78 to 114, most of the shortest Surahs in the Quran.

What surah is para 30? ›

SURAH NUMBERSURAH NAMEJUZ (PARA) NUMBER
111Al-Masad30
112Al-Ikhlaas30
113Al-Falaq30
114An-Naas30
110 more rows
Aug 14, 2018

How to complete Quran in 30 days? ›

To recite and complete 30 Juz of the Quran individually, read 1 Juz per day for the span of 30 days. As 1 Juz has 20 pages, Read 4 pages a day after each Fardhu (obligatory) prayer.

What is the meaning of Para in the Quran? ›

The meaning of Juz or Para is parts. The Juz or Para is the division of the Quran is thirty parts which are varying in length. The most memorized Juz or Para of Quran is Juz number 30 because it consists of Surahs which are short in length so they are easy to learn and remember.

What is 30 21 verse in Quran? ›

(30:21) And of His Signs is that He has created mates for you from your own kind28 that you may find peace in them29 and He has set between you love and mercy. Surely there are Signs in this for those who reflect.

What is the Quran 30 22? ›

(30:22) And of His Signs is the creation of the heavens and the earth31 and the diversity of your tongues and colours. Indeed there are Signs in this for the wise.

Does the Quran have 30 para? ›

There are 30 juzʼs in the Quran, also known as سِپَارَہ – sipāra (thirty parts).

What is surah 30 verse 30? ›

(30:30) (O Prophet and his followers), turn your face singlemindedly to the true Faith and adhere to the true nature on which Allah has created human beings. The mould fashioned by Allah cannot be altered. That is the True, Straight Faith, although most people do not know.

How much is surah in 30th para? ›

There are 37 surah in amma para, the surahs of Amma Para are small, they are easy to remember, while the surahs of other Paras are big and long, they are a bit difficult to remember.

Can I memorize Quran in 2 months? ›

It really is possible! I was supposed to finish in 2 months exactly — 10 pages a day. Most days I could do this, but on days I couldn't I would make it up the next day if possible.. which is fine- still worth it. Still, make your goal big..

Can woman read Quran during periods? ›

“The ruling for menstruating women to recite al-Quran according to the final qaul of madhhab Syefie is it is prohibited as stated in a hadith narrated by Imam al-Tirmizi.

How to memorize 3 pages a day Quran? ›

Repetition is key in memorizing the Quran. You must set aside enough time every day to recite the page or section of the Quran you are trying to memorize. The more you recite, the quicker you will retain the words. The best time of the day for memorization sessions is early in the morning or right before bed.

Which is the most powerful para in Quran? ›

Ayat al-Kursi is regarded as the greatest verse of Quran according to the hadith. The verse is regarded as one of the most powerful in the Quran because when it is recited, the greatness of God is believed to be confirmed.

What is called Para in English? ›

Para. is a written abbreviation for paragraph.

Which Para surah is sad? ›

In which para is surah Saad? Surah Sad is in para number 23 and it is surah number 38 in the holy Quran with 88 verses.

What is the Quran 8 30? ›

Ayah al-Anfal (The Spoils of War) 8:30. And ˹remember, O Prophet,˺ when the disbelievers conspired to capture, kill, or exile you. They planned, but Allah also planned. And Allah is the best of planners.

How many Surahs are there in Juz 30? ›

The Qur'an is split into 30 sections (Juz) and 114 chapters (Surah). The final section, Juz 30 or Juz Amma, contains 37 chapters. Prophet Muhammed (peace be upon him) shared these verses with his followers when he was living and preaching in Mecca while Muslims were a minority group being persecuted. Any Questions?

What is Quran 2 30 in English? ›

(2:30) Just think when your Lord said to the angels: “Lo! I am about to place a vicegerent on earth,” they said: “Will You place on it one who will spread mischief and shed blood while we celebrate Your glory and extol Your holiness?” He said: “Surely I know what you do not know.”

What is 9 30 in the Quran? ›

[9:30] The Jews say: "Ezra ('Uzayr) is Allah's son," and the Christians say: "The Messiah is the son of Allah." These are merely verbal assertions in imitation of the sayings of those unbelievers who preceded them. May Allah ruin them.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Madonna Wisozk

Last Updated:

Views: 5869

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Madonna Wisozk

Birthday: 2001-02-23

Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512

Phone: +6742282696652

Job: Customer Banking Liaison

Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making

Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.